Home Nieuws Koploper consortium uit het programma Ultradiepe Geothermie bekend

Koploper consortium uit het programma Ultradiepe Geothermie bekend

Afbeelding van omgeving Parenco Renkum vanuit de lucht
Nieuws

Donderdag 9 december maakten de deelnemende partijen aan het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) bekend dat zij uit hun midden een keuze hebben gemaakt welke locatie het meest geschikt is om een onderzoeksboring voor UDG te overwegen: het consortium Tellus Renkum gaat onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om een mogelijke onderzoeksboring te kunnen realiseren. Een dergelijke boring zou uniek zijn in Nederland omdat er nog nooit dieper dan 4 kilometer is geboord voor geothermie. Met temperaturen van meer dan 120 graden Celsius kunnen lichtere industriële processen worden voorzien. In Renkum wordt onderzocht of het in de toekomst mogelijk is om met ultradiepe geothermie onder andere de energievoorziening van Smurfit Kappa Parenco, een van de grootste papierfabrieken van Nederland, voor een groot deel aardgasvrij te maken.

Programma UDG

Het programma UDG is begin 2020 voortgekomen uit de Green Deal Ultradiepe Geothermie die in 2017 werd ondertekend door EBN, TNO, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Milieu en zeven consortia van bedrijven. Samen hebben deze partijen onderzocht of de ontwikkeling van ultradiepe geothermie in Nederland veilig en verantwoord kan plaatsvinden en zo ja, wat de beste keuze zou zijn voor een mogelijke eerste locatie. Door onderlinge kennisuitwisseling en door uitvoering van verschillende studies werden veel nieuwe inzichten opgedaan. Zo is er nu meer bekend over de ligging, verspreiding en diepte van het Dinantien reservoir gesteente. De meest relevante onzekerheid betreft nu de schatting van het verwachte vermogen dat een project zou kunnen leveren. Dit komt voornamelijk door het gebrek aan ondergrondgegevens in combinatie met de grote plaatselijke variatie in met name de doorlatendheid van het Dinantien. Een belangrijke stap om hier meer inzicht in te krijgen is het uitvoeren van een eerste onderzoeksboring.

“Als Parenco realiseren wij graag de droom van een volledig duurzaam en circulair product. Er zijn meerdere wegen die daartoe kunnen leiden, geen enkele is makkelijk. Daarom onderzoeken wij ook deze mogelijkheid, ondanks de aanzienlijke uitdagingen” Jeroen Broens, directeur Smurfit Kappa Parenco.

Het vervolg

Voordat er mogelijk sprake zal zijn van winning van ultradiepe geothermie is er nog een lange weg te gaan. Door de grote onzekerheid in het geschatte vermogen is de kans dat er een rendabel project kan worden gerealiseerd  – mede door de hoge kosten van een boring op dit moment  – nu nog niet voldoende. Daarom is het vooral belangrijk dat er aanvullende data worden verzameld om de kosten van een boring naar beneden te brengen en de slagingskans van een project omhoog. Aanvullende data kunnen worden verzameld uit bijvoorbeeld internationale (UDG) projecten, onderzoeken in het Dinantien dichter bij het oppervlak en uit conventionele geothermie. Zo kan de uitvoering van een eerste UDG onderzoeksboring in Nederland, bij Smurfit Kappa Parenco, dichterbij worden gebracht.