Onderzoek naar UDG

Om de kansen voor toepassing van hoogtemperatuur aardwarmte in met name de industrie te onderzoeken, is het programma UDG (Ultradiepe Geothermie) uitgevoerd.

In het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) werkten verschillende partijen samen om de kennis over ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken. Ultradiepe geothermie wordt gewonnen op een diepte van 4 kilometer. De gewonnen temperatuur van 120 graden C is met name geschikt voor industriele toepasing.

Achtergrond Programma UDG

Het programma komt voort uit de Green Deal Ultradiepe Geothermie. Het doel van deze Green Deal was om gezamenlijk antwoord te geven op de vraag of, en zo ja, waar en hoe de veilige ontwikkeling van ultra diepe aardwarmte in Nederland kan plaatsvinden. In 2020 liep de Green Deal af en besloten de betrokken partijen de samenwerking voort te zetten in het ‘programma UDG’. Het doel was om verder te gaan met het beantwoorden van deze vragen en om tot een keuze te komen voor een consortium voor een mogelijke pilotboring. Het programma UDG werd in 2021 beëindigd met het aanwijzen van het pilot consortium Tellus Renkum Parenco.

Wat was de Green Deal UDG?

De Green Deal UDG werd op 19 juni 2017 ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven. Het doel van de Green Deal was om gezamenlijk antwoord te geven op de vragen of en zo ja waar en hoe veilige ontwikkeling van UDG mogelijk is en of het een substantiële toekomstige bijdrage kan leveren aan de duurzame warmtevoorziening voor met name lichte industrie.

Schematische weergave van integrale projectontwikkeling UDG

Overzicht integrale projectontwikkeling UDG (klik voor vergroting)

De Green Deal UDG is formeel per begin 2020 afgelopen en de betrokken partijen hebben besloten de samenwerking voort te zetten in het UDG programma om de twee vragen voldoende van een antwoord te voorzien, en om daarna eventueel over te gaan tot de realisatie in 2021 of 2022 van één of meer pilotprojecten in de geïdentificeerde geologische regio’s. Het programma UDG eindigde in 2021 met het aanwijzen van het pilot consortium Tellus Renkum Parenco. Het UDG programma bestond uit een Exploratie-werkprogramma en een Kennis en Expertise Programma. Ook werden er verschillende onderzoek studies uitgevoerd.

Exploratie-werkprogramma UDG

Via het gezamenlijk Exploratie-werkprogramma (EWP) werd een gecoördineerde uitvoering van exploratieactiviteiten en ondergrondmodellering voor UDG uitgevoerd. Deze was verdeeld over drie geïdentificeerde geologische regio’s in Nederland. Hiervoor werden nieuwe data verzameld, bestaande data herbewerkt, ondergrond data geïnterpreteerd en werden er een driedimensionaal ondergrondmodel en de conceptuele put- en stimulatieontwerpen ontwikkeld. Hierbij stond vooral de Dinantien aardlaag centraal.

Kennis en Expertise programma

Via een Kennis en Expertise programma (KEP) werd verder gezamenlijk kennis opgebouwd door de betrokken partijen op acht thema’s. In het KEP kregen deze thema’s aandacht middels gezamenlijke workshops en werkgroepen. De inhoudelijke thema’s betreffen de volgende drie thema’s van het Exploratie-werkprogramma: Exploratie & Statisch model, Dynamische ondergrond modellering en Ontwikkelconcepten. De vijf andere thema’s bestonden uit Communicatie & stakeholder engagement, Business case analyse & financiering, Warmtevraag bovengrond: Systeemintegratie optimalisatie, Integrale projectontwikkeling en Project management.

Geleerde lessen UDG studies

Het Exploratie-werkprogramma, ontstaan uit de Green Deal, bestond onder meer uit 14 studies. Dankzij deze studies zijn de onzekerheden over de mogelijkheden voor UDG kleiner geworden. Zo werd bijvoorbeeld de verspreiding en diepte van het Dinantien beter in kaart gebracht, werd de algemene reservoirkwaliteit onderzocht en een nieuw temperatuurmodel ontwikkeld. Het Dinantien is de kalksteenlaag die als mogelijk reservoir wordt gezien voor de winning van aardwarmte op grotere diepte (>4 km). Ook werd er gekeken naar ondergrondse spanningen en het risico op geïnduceerde seismiciteit. Verder werden de mogelijke uitdagingen en risico’s bij de productie van UDG beter in beeld gebracht en weten we daarmee meer over hoe we veilig en verantwoord kunnen produceren.

Vraag het onze expert

Icoon van een envelop met groene achtergrond
Team Warmtetransitie Stel jouw vraag
Vraag hetonze expert

EBN versterkt en versnelt de warmtetransitie in Nederland. Heb jij een vraag of wil je samenwerken, neem dan contact op met ons warmtetransitie-team.

Stel jouw vraag
Icoon van een envelop met groene achtergrond