Home Nieuws EBN investeert in aardwarmteproject Geothermie Delft

EBN investeert in aardwarmteproject Geothermie Delft

Overzichtsfoto van centrum Delft
Nieuws

De realisatie van het aardwarmteproject Geothermie Delft op de campus van TU Delft heeft een flinke stap voorwaarts gezet. De consortiumpartners, Shell Geothermal, Energie Beheer Nederland (EBN), TU Delft en Aardyn, namen de benodigde investeringsbesluiten voor het boren van de putten en het bijbehorende onderzoeksprogramma. Hierdoor worden op termijn gebouwen op de campus van TU Delft voorzien van duurzame warmte. Uiteindelijk kunnen ook een aantal studentenflats en de omliggende woonwijken Voorhof en Buitenhof van deze lokaal gewonnen warmtebron profiteren.

Impuls voor de warmtetransitie

“Na het project Warmte van Leeuwarden geeft EBN met dit besluit opnieuw een impuls aan de rol van aardwarmte in de warmtetransitie. Nog meer dan ons project in Leeuwarden levert Delft, naast duurzame warmte, ook waardevolle wetenschappelijke data op. Deze informatie helpt de inzet van aardwarmte in heel Nederland en daarmee de warmtetransitie te versnellen.” zegt Herman Exalto, Business Unit Director Warmtetransitie bij EBN

Foto van Herman Exalto
Afbeelding van dubbele accent

Dit project levert ook waardevolle wetenschappelijke data op.

Herman Exalto

Business Unit Director Warmtetransitie - Energie Beheer Nederland

Unieke combinatie aardwarmte- en onderzoeksproject

Het leveren van duurzame warmte gekoppeld aan een wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de TU Delft is uniek. Tijdens de boorfase worden onder andere gesteentemonsters verzameld voor een nog beter beeld van de Delftse ondergrond. De twee boorputten van het projecten (een zogeheten doublet) worden verder uitgerust met sensoren en er zijn meetstations aan de oppervlakte geplaatst. Deze verzamelen gegevens over hoe de beide putten interacteren met de verschillende gesteentelagen van de aardwarmtebron. In de productiefase van het project gebruiken wetenschappers al deze gegevens om de mogelijkheden van geothermische systemen verder te begrijpen. Het onderzoek draagt bij aan het veilig en verantwoord opschalen van aardwarmte in de gebouwde omgeving in Nederland.

De afbeelding toont de verschillende onderdelen van het aardwarmteproject op de campus van de TU Delft.

Overzicht onderdelen aardwarmteproject Delft. Bron: Geothermie Delft – klik voor vergroting.

Rol EBN in de warmtetransitie

Het verduurzamen van de warmtevraag in Nederland is een complexe opgave. EBN draagt onder meer bij aan de versnelling van de warmtetransitie door te participeren in aardwarmteprojecten namens de Staat. Op dit moment is EBN als nationaal publiek bedrijf in de energietransitie betrokken bij een groot aantal aardwarmteprojecten in ontwikkeling en zijn voor de projecten in Delft en Leeuwarden de investeringsbesluiten tot realisatie genomen. EBN is ook aandeelhouder van Haagse Aardwarmte B.V., dat daadwerkelijk aardwarmte aan huizen in de wijk Leyweg levert. Verder denkt EBN op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat mee over hoe de publieke financiering van de (toekomstige) warmteketen eruit kan komen te zien.