Met gas naar een duurzame toekomst

De gaswinning neemt af. Na 2030 halen we zelfs helemaal geen gas meer uit het Groningengasveld. Toch hebben we ook na 2030 nog aardgas nodig voor de verwarming van huizen die nog niet over een duurzamer alternatief beschikken.

In de overgang naar een duurzaam energiesysteem speelt aardgas, als minst vervuilende fossiele brandstof, dus een belangrijke rol. Onze eigen gasvoorraden zijn daarvoor het best te gebruiken. Dit is in economisch en geopolitiek opzicht het meest wenselijk. Bovendien blijft de impact op het milieu dan het kleinst.

EBN heeft de wettelijke taak om gasvelden optimaal, duurzaam en veilig te benutten. We zijn betrokken bij bijna 200 samenwerkingsverbanden met olie- en gasbedrijven. Zowel op land als op zee. We investeren in oplossingen om de gaswinning uit de 450 kleine velden die in Nederland zijn ontdekt de komende jaren betaalbaar te houden. Samenwerking met alle partijen in de sector en een slimme inrichting van de gasinfrastructuur zijn daarbij essentieel.

Lees meer over de rol van Nederlands aardgas in de overgangsfase naar een klimaatneutrale energievoorziening in deze artikelen:
‘Mét gas naar een duurzame toekomst’, in: Focus 2018, EBN, p. 18-23.
‘Grote ambities voor kleine velden’, in: Focus 2018, EBN, p. 24-29.

Lees meer over de opsporing en winning van gas in Nederland op onze website: www.hoewerktgaswinnen.nl