Home Week van de Aardwarmte
Home Week van de Aardwarmte

Week van de Aardwarmte 2021

Van 6 tot en met 10 december 2021 vond voor de tweede keer de Week van de Aardwarmte plaats. Een initiatief van EBN in samenwerking met Geothermie Nederland en andere partners. Aan de hand van vier thema’s boden we inzicht in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle events zijn hier terug te kijken.

Programma

Maandag 6 december – Aardwarmte, pijler van de warmtetransitie

Welke rol kan aardwarmte spelen in de regionale en gemeentelijke warmtetransitie? We kijken naar hoe het buitenland geothermie succesvol toepast in de gebouwde omgeving. En staan stil bij de vraag hoe collectieve warmtesystemen met aardwarmte te ontwikkelen, de uitdagingen die dit oplevert en hoe gemeenten en regio’s deze oplossen. Kijk hier de online events terug

Dinsdag 7 december – Aardwarmte en samenwerken met de omgeving

Om de inzet van aardwarmte in de energietransitie te versnellen is het van belang te werken aan draagvlak en samenwerking met de omgeving. Op deze dag kijken we naar de verschillende belangen rondom aardwarmteprojecten en hoe je zeggenschap vormgeeft. Daarnaast brengen we in beeld welke lessen er te leren zijn vanuit de praktijk van zon- en windenergieprojecten. Kijk hier de online events terug

Woensdag 8 december – Aardwarmte, duurzaam inzetbaar

Bij duurzame inzetbaarheid van aardwarmte kijken we op de woensdag naar twee aspecten. Enerzijds staat de vraag centraal of aardwarmte financieel zinvolle duurzame projecten zijn. In hoeverre moet daartoe de kostprijs van aardwarmte omlaag en wat komt daar dan bij kijken? Anderzijds draait duurzaamheid om de mate waarin aardwarmteprojecten bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wat is daar nu precies over bekend? Kijk hier de online events terug

Donderdag 9 december – Aardwarmte, de ondergrond in kaart

In Nederland lopen verschillende onderzoeksprogramma’s om de potentie van (ultradiepe) geothermie in de ondergrond in beeld te brengen. Op deze dag gaan we in op de resultaten van het SCAN-programma tot nu toe en de vervolgstappen die vanuit dit project gezet gaan worden. Verwacht hier een technisch-inhoudelijke toelichting van de verzamelde SCAN-data. Ook wordt op deze dag meer bekend over de potentie van ultradiepe geothermie (UDG) in Nederland en de locatie van een zogeheten koploper project. Kijk hier de online events terug

Bekijk hier het totaaloverzicht van het programma van de Week van de Aardwarmte.