Home Events Week van de Aardwarmte 2022

Week van de Aardwarmte 2022

Bekijk het programma
Logo van Week van de Aardwarmte 2022 op ondergrond

Van 12 tot en met 16 september vindt de Week van de Aardwarmte plaats. Een Week gericht op kennisdeling en het creëren van verbinding tussen alle partijen betrokken bij duurzame warmte en aardwarmte in het bijzonder.

Dit jaar staat de Week in het teken van de vraag hoe duurzame collectieve warmte (al dan niet o.b.v. aardwarmte) een sleutelrol kan spelen in het versnellen van de energietransitie, en op welke systeemvragen nu urgent antwoorden nodig zijn. Bekijk onderstaand het programma, lees meer over, en registreer direct uw gratis deelname aan, een specifieke activiteit via de links.

De Week van de Aardwarmte is een initiatief van EBN en partners zoals Geothermie Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Interreg North-West Europe – DGE Roll-Out.

Maandag 12 september

Thema: "Duurzame warmte, dé oplossing voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem?"

15:30 - 16:45 uur

Dialoogtafel - Heeft de warmtetransitie een crisisaanpak nodig?” 

Meer informatie en direct aanmelden!
Dinsdag 13 september

Thema: "Hoe organiseren we de markt voor duurzame warmte?"

10:30 - 11:45 uur

Dialoogtafel - Warmtetransitie: de terugkeer van het nutsbedrijf?

Meer informatie en direct aanmelden!
15:30 - 16:45 uur

Dialoogtafel - Is de eindgebruiker te overtuigen van nut en noodzaak van (collectieve) duurzame warmte?

Meer informatie en direct aanmelden!
Woensdag 14 september

Thema: "Hoe versnelt en versterkt innovatie duurzame (aard-)warmte?"

10:30 - 11:45 uur

Expertsessie - Hoe versterkt innovatie aardwarmte als duurzame warmtebron? 

Meer informatie en direct aanmelden!
15:30 - 16:45 uur

Expertsessie - Versnelt laagtemperatuur aardwarmte duurzame (collectieve) warmtesystemen?

Meer informatie en direct aanmelden!
Donderdag 15 september

Thema: "Wat is boven- en ondergronds nodig voor verdere uitrol van aardwarmte?"

10:30 - 11:45 uur

Webinar - SCAN: de juiste match tussen boven-, ondergrond & de omgeving.

Meer informatie en direct aanmelden!
13:30 - 18:00 uur

Ledenevent Geothermie Nederland: ‘Stimulering & regulering aardwarmte’

Meer informatie op Geothermie.nl
Vrijdag 16 september

Thema “Aardwarmte in de glastuinbouw"

10:30 - 11:45 uur

Expertsessie - Aardwarmte: de sleutel naar de Kas zonder Gas ... en meer?

Meer informatie
Zaterdag 17 september

Open Energiedag NVDE

Verschillende geothermie-projecten openen hun deuren voor bezoekers.

Meer informatie op www.daarkrijgjeenergievan.nl