Home Nieuws De Regionale Energie Strategie (RES) en SCAN

De Regionale Energie Strategie (RES) en SCAN

Afbeelding van een grasveld met een
Achtergrond

Of aardwarmte een geschikte warmtebron is in de Regionale Energie Strategie (RES), hangt van een aantal zaken af. Allereerst moet er voldoende warmtevraag zijn van de juiste temperatuur voor een investering in een warmtenet. Ook moeten er voldoende warmtebronnen zijn, zoals restwarmte, biomassa of aardwarmte. Als er al een warmtenet ligt, kan aardwarmte als nieuwe, duurzame bron stap voor stap worden ingepast.

Aardwarmte voordeliger dan warmtepomp

Het rapport ‘Opschaling aardwarmte in warmtenetten‘ van IF Technology, CE Delft en Berenschot laat zien dat de aanleg van warmtenetten in de meeste stedelijke gebieden voordeliger zal zijn dan individuele oplossingen zoals een warmtepomp. Aardwarmte is vanwege de relatief hoge investering en lage operationele kosten vooral geschikt voor levering van basislast. Naast aardwarmte is er voor de leveringszekerheid nog een bron nodig om pieken in de vraag op te vangen. Bestaande gasketels, straks gevoed door biogas of waterstof, biomassacentrales of hoge temperatuuropslag kunnen hier bijvoorbeeld in voorzien. Restwarmte en biomassa zijn daarnaast een belangrijke basis voor de overgangsfase naar aardwarmte.

Aardwarmte afhankelijk van ondergrond

Of winning van aardwarmte mogelijk is, hangt af van de doorlatendheid van het gesteente in de diepe ondergrond. Die informatie is alleen beschikbaar in de gebieden waar de ondergrond bekend is door opsporing en productie van olie en gas. Dit geldt met name voor grote delen van Zuid­Holland, Noord­Hol- land, Drenthe, Friesland en Groningen. In de andere delen van Nederland ontbreekt veelal goede informatie van de ondergrond.

Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN)

Om na te gaan of de ondergrond in deze delen geschikt is voor de ontwikkeling van aardwarmte, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan EBN de opdracht gegeven deze gebieden in kaart te brengen. Dit gebeurt met het project SCAN: Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. De eerste regio waar SCAN zich nu actief op richt, dekt een groot deel van midden-Nederland. Dit voorjaar heeft EBN een eerste seismisch testonderzoek uitgevoerd. Hoofddoel van de testlijn is om een optimaal technisch en economisch ontwerp vast te stellen en daarbij een inschatting te maken van de logistiek en kosten voor de uitrol van het verdere seismische onderzoek.

Testlijn aardwarmte

De testlijn is uitgevoerd over 37 kilometer, van Utrecht tot Zeewolde, en loopt door drie provincies en negen gemeenten. In samenspraak met de lokale bestuurders is de directe omgeving vooraf geïnformeerd over de activiteiten die plaats gingen vinden. De uitvoering is goed verlopen en de eerste resultaten worden in juni verwacht. Aan het einde van de zomer zal gestart worden met de verdere uitrol, te beginnen bij het gebied dat zich uitstrekt van Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam tot aan Nijmegen. De andere delen van Nederland, zoals Noord-Brabant, zullen daarna volgen. De bedoeling is om voor 2023 heel Nederland in kaart te hebben gebracht.