Home Nieuws Seismisch onderzoek SCAN van start

Seismisch onderzoek SCAN van start

Nieuws

Op 20 februari heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de vergunning afgegeven voor het gebruik van kleine ladingen springstof voor seismisch onderzoek in het testgebied. Dit onderzoek is onderdeel van het landelijke programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert EBN samen met TNO de komende jaren een nationaal onderzoek uit om vast te stellen waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Het doel van dit nationale onderzoek is om de kennis over de ondergrond te vergroten om zo antwoord te kunnen geven op de vraag óf en zo ja, waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Met deze kennis kan het potentieel van aardwarmte in Nederland beter worden ingeschat en de eventuele ontwikkeling van aardwarmteprojecten worden versneld.

Testlijn
Seismisch onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van SCAN. Dit onderdeel van SCAN richt zich op gebieden in Nederland waar weinig informatie is over de ondergrond om te bepalen wat de potentie is van aardwarmte. Het seismisch onderzoek start met een zogenaamde testlijn in het gebied tussen Utrecht en Almere. Met de resultaten uit de testlijn kan daarna de rest van het seismisch onderzoek in Nederland efficiënt ingericht en uitgevoerd worden. Na de testlijn verbreedt het onderzoek zich in de tweede helft van 2019 naar het gebied tussen Nijmegen en Haarlem. De werkzaamheden in het testlijn gebied zijn gestart op 21 februari 2019 en duren naar verwachting enkele weken.

Meer informatie
Alle informatie over SCAN en updates vindt u op www.ebn.nl/scan.