Home Nieuws Extra impuls voor aardwarmte-onderzoek in Noord-Holland

Extra impuls voor aardwarmte-onderzoek in Noord-Holland

Een satellietbeeld van de metropoolregio Amsterdam
Nieuws

De provincie Noord-Holland en EBN maken aanvullend aardwarmte-onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam mogelijk. De provincie Noord-Holland roept hiertoe per 1 maart 2023 een nieuwe subsidieregeling voor de bekostiging van gebiedsgericht seismisch onderzoek in het leven. MRA-gemeenten in de provincie kunnen tot eind 2024 hier aanspraak op maken. EBN zorgt voor de benodigde expertise en begeleiding van de gesubsidieerde onderzoeken.

EBN ondersteunt gemeenten met expertise

Herman Exalto, Programma Manager Geo-energie bij EBN: “De warmtetransitie vraagt om duurzame en lokaal gewonnen warmtebronnen als aardwarmte. Vanuit onze publieke opdracht om verantwoorde en veilige aardwarmte te bevorderen bieden wij gemeenten via deze samenwerking toegang tot onze experts en specialistische kennis aangaande de ondergrond. Verder verkent EBN of en hoe er mogelijkheden zijn om cofinanciering voor seismisch onderzoek beschikbaar te stellen.

Focus op Metropoolregio Amsterdam

De aanpak van de provincie Noord-Holland en EBN richt zich op de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Aanleiding voor deze keuze is de combinatie van een grote warmtevraag en de huidige onzekerheid over de mogelijkheid tot aardwarmtewinning in het gebied. Een analyse van data verkregen uit het programma SCAN geeft aanleiding om over te gaan tot aanvullend seismisch onderzoek. De uitkomsten van dit extra onderzoek helpt MRA-gemeenten om op termijn betere plannen te maken en besluiten te nemen aangaande inzet van aardwarmte in hun gemeente. Deze samenwerking tussen Noord-Holland en EBN komt boven op de bestaande activiteiten in het kader van het SCAN-programma, zoals de aangekondigde onderzoeksboring in Amstelland.

Impasse rond aardwarmte-onderzoek in Noord-Holland voorkomen

Door het in het leven roepen van de subsidieregeling en de samenwerking met EBN wil de provincie Noord-Holland een impasse rondom aardwarmte in het gebied voorkomen. “Het zou prachtig zijn als we aardwarmte op zoveel mogelijk plekken gaan gebruiken als alternatief voor aardgas. Gemeenten kunnen echter de kosten van de benodigde seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Datzelfde geldt voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Daarom zetten wij nu met EBN deze stap,” zegt Gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter van de provincie Noord-Holland.