Home Nieuws ‘De sleutel ligt bij jongeren’

‘De sleutel ligt bij jongeren’

Foto van leerlingen tijdens de masterclass Energietransitie
Achtergrond

“Middelbare scholieren staan voor grote beslissingen in hun leven en gaan allemaal te maken krijgen met de energietransitie”, zegt Jelte Bosma, Partner bij DAREL. Albert Paardekam en Yvonne Gerritsen, Associates bij DAREL beamen dat: “Met meer kennis en begrip willen we het draagvlak onder jongeren over de energietransitie vergroten.” In dit gesprek gaan ze samen dieper in op het belang van educatie en opleidingen.

Het belang van onderwijs

“Onderwijs is volgens ons de meest effectieve manier om begrip en consensus in de samenleving op te bouwen en gerichte, effectieve actie mogelijk te maken”, aldus Jelte Bosma. “Maar we zagen dat veel belangrijke doelgroepen nu te weinig over de energietransitie leren. Het werd te veel gesegmenteerd aangeboden zonder geïntegreerd verhaal. Vooral op middelbare scholen kwam het onderwerp weinig of zelfs helemaal niet aan bod. Om dit gat te vullen zijn we met DAREL Education begonnen.”

Dagprogramma’s

DAREL Education ontwikkelt energietransitie masterclasses voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs om een breder maatschappelijk draagvlak te creëren. De inhoud van de programmaonderdelen is o.a. in samenspraak met het Copernicus instituut van de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Inmiddels gaf DAREL Education deze dagprogramma’s op meer dan 100 scholen van het voortgezet onderwijs. En onlangs startten ze ook met masterclasses voor mbo-opleidingen. Daarnaast organiseerden ze tot nu toe zeven masterclasses met professionals uit bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke groeperingen om gezamenlijk na te denken over de uitdagingen van de energietransitie.

Bewustwording cruciale rol energie

“Het is belangrijk om leerlingen bewuster te maken van de cruciale rol die energie in ons leven speelt. Fossiele energie heeft onze maatschappij natuurlijk heel veel welvaart gebracht, maar het heeft tegelijkertijd een inmiddels zeer urgent klimaatprobleem veroorzaakt”, benadrukt Yvonne Gerritsen. “Dat moeten we zo snel mogelijk aanpakken. Maar we kunnen niet zonder energie. Dus hoe gaat onze toekomstige energievoorziening er dan uitzien? Dat leggen we in de masterclass uit door het totaalplaatje te laten zien. Daarnaast willen we leerlingen niet alleen informeren, maar ook motiveren om een actieve en mogelijk professionele rol te gaan spelen in de energietransitie.”

Klimaatklok

“Een ludiek element in de energietransitie masterclasses is onze klimaatklok”, zegt Jelte Bosma. “In een escape-room-achtige omgeving gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met opdrachten. En de naam zegt het al, de tijd tikt wel door. Hiermee willen we deelnemers verschillende boodschappen meegeven. De belangrijkste zijn urgentie, samenwerken en dat fouten maken erbij hoort. Wat je ziet is dat de groepjes zelf het probleem gaan oplossen, maar we willen ze laten inzien dat je door samenwerken sneller en efficiënter resultaat bereikt.”

Tekst gaat verder na video

Ruim 3000 leerlingen bereikt

“In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen we de meeste impact maken”, vervolgt Jelte Bosma. “Deze leerlingen hebben veel vragen, kunnen ook inhoudelijk over oplossingen nadenken en staan op het punt om keuzes te maken over hun vervolgopleiding of beroep. Inmiddels hebben al meer dan 3000 leerlingen onze masterclass gevolgd. Op een aantal scholen zijn interessante initiatieven op gang gekomen, zoals vervolgprojecten over eigen stad of wijk, en deelnemers die actief zijn geworden in schoolinitiatieven.”

Kruisbestuiving

“Als laatste bereiken we veel met kruisbestuiving via de masterclass Energietransitie voor professionals”, vult Albert Paardekam aan. “We zien hier een divers gezelschap vanuit verschillende grote bedrijven en organisaties zoals Heineken, Havenbedrijf Rotterdam, Stedin, Universiteiten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook kleinere bedrijven, gemeentes en Teachers for Climate. Zij verspreiden dit enthousiasme weer verder binnen hun bedrijven. Zo ontstaat er meer begrip voor de vele uitdagingen en mogelijkheden van de energietransitie en krijg je meer mensen enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.”

Toekomst

“Zolang de energietransitie nog geen vast onderdeel van het curriculum is, willen we zo veel mogelijk leerlingen bewust maken van de urgentie en inzicht geven in de mogelijkheden die de energietransitie biedt”, zegt Yvonne Gerritsen. “We hebben als doel om alle middelbare scholen in Nederland te bereiken.”

Albert Paardekam vult Yvonne Gerritsen direct aan: “Veel mensen zien de energietransitie als een donkere wolk, als iets moeilijks en raken daardoor ontmoedigd. Maar als je de uitdaging begrijpelijk, praktisch en concreet maakt kan je daadwerkelijk aan de slag. Enthousiasme komt gaandeweg met succesvolle stappen. Dat werkt aanstekelijk en geeft energie voor de toekomst. Laten we onze jongeren helpen met kennis en inzicht, want de sleutel van de deur naar de toekomst ligt in hun handen.”