Home Nieuws Een nieuw standaardwerk energiesysteem komt er aan

Een nieuw standaardwerk energiesysteem komt er aan

Foto van Bas Ebskamp
Achtergrond

“Beslissingen over energie zijn ingewikkeld. Maar het is nog ingewikkelder en ook riskant als je die beslissingen neemt op basis van onvolledige informatie en onvoldoende inzicht. Toch gebeurt dit in de praktijk.” Dit is een van de redenen waarom Zó werkt energie in Nederland is gestart. Een initiatief dat onder andere inzicht in de werking van het energiesysteem in Nederland geeft. Bas Ebskamp, Senior Energie en Klimaat bij De Argumentenfabriek en projectleider Zó werkt energie in Nederland legt uit hoe dit initiatief ons voorziet in een leemte.

Zó werkt energie in Nederland

“We zien dat de energietransitie ontzettend veel vraagstukken voor de Nederlandse samenleving met zich meebrengt. Dat betekent onder andere dat veel meer mensen zich met energie gaan bezighouden dan voorheen. Het oude energiesysteem, waarbij een beperkt aantal partijen een heel energiesysteem in de lucht hield, wordt langzaam vervangen door een systeem waarin veel meer mensen en organisaties een rol krijgen. Om die groeiende groep professionals te voorzien van juiste informatie hebben we met 19 partijen het initiatief genomen om met Zó werkt energie in Nederland te beginnen”, zegt Bas Ebskamp.

Het belang van toegankelijke informatie

“De afgelopen jaren is op heel veel plekken hard gewerkt om informatie over ons energiesysteem toegankelijk te maken. Dit leidde tot veel prachtige websites over energiegebruik van ons land, hele steden en zelfs wijken. Dat is wat ik noem technische informatie”, aldus Bas Ebskamp. “Veel minder beschikbaar is bijvoorbeeld informatie over de marktordening, de juridische kant of de economische kant van het energiesysteem.

Daarnaast verandert de rol van gemeenten. Je ziet dat gemeenten vroeger nauwelijks een rol hadden in de energievoorziening. Nu krijgen ze de verantwoordelijkheid om ‘regie’ te voeren op de overgang naar een duurzame warmtevoorziening voor alle gebouwen en huizen in hun gemeente. Maar die lokale warmtevoorziening hangt natuurlijk samen met regionale, landelijke en zelfs internationale energiestromen en het beleid dat hierop wordt gevoerd. Daar moet een gemeente nu dus ineens ook verstand van hebben.

Als laatste zien we veel begripsverwarring. Gemeenten gebruiken bijvoorbeeld verschillende termen als klimaatneutraal, energieneutraal of CO2-neutraal in hun beleidsdoelen. Ze laten helaas wel na goed uit te leggen wat ze precies bedoelen, waardoor zo’n kreet een eigen leven gaat leiden. Met Zó werkt energie in Nederland willen we de kans op verwarring verkleinen en professionals en bestuurders helpen betere beslissingen te nemen.”

Het resultaat

“Zó werkt energie in Nederland is op 12 oktober tijdens de zogeheten Klimaatdag officieel gelanceerd”, zegt Bas Ebskamp. “De komende maanden werken we vanuit De Argumentenfabriek met deelnemende partijen en vele andere deskundigen aan het ontwikkelen van de inhoud. We verwachten de uitkomsten omstreeks mei 2021 in een boek te presenteren. Professionals die geen, of een beperkte, achtergrond in de energiesector hebben krijgen zo laagdrempelig inzicht in het energiesysteem.”