Home Nieuws Gaan aardwarmte en drinkwater goed samen?

Gaan aardwarmte en drinkwater goed samen?

Foto van project Aardwarmte
Achtergrond

Donderdag 17 juni verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer waarin is onderzocht of drinkwaterbronnen voldoende beschermd worden bij het boren naar aardwarmte. De Algemene Rekenkamer concludeert in haar rapport dat de regelgeving van de rijksoverheid dat onvoldoende borgt.  

EBN staat volledig achter het belang  van het beschermen van drinkwatervoorraden. Veilige en verantwoorde winning van aardwarmte is randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland.  Het is jammer dat in de berichtgeving rondom het rapport niet alle feiten en actualiteiten zijn meegenomen.  Zo is eerder dit jaar de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp opgesteld door Geothermie Nederland en EBN. Met ingang van 2021 moeten alle nieuwe putontwerpen voor aardwarmte voldoen aan deze standaard. De industriestandaard is in nauwe betrokkenheid opgesteld met Staatstoezicht op de Mijnen, het ministerie van EZK en de drinkwatersector. Met deze industriestandaard garandeert de sector dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen.

Ontwikkelingen

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en is een randvoorwaarde  voor de warmtetransitie in Nederland. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, glastuinbouw en de industrie. Zoals ook de minister van EZK in zijn reactie op het rapport aangeeft zijn er zeven geothermieprojecten in 2019 onderzocht. Sinds 2019 is er al veel verbeterd in de geothermiesector en de aanbevelingen in het rapport van de Algemene Rekenkamer worden al grotendeels meegenomen in de nieuwe Mijnbouwwet. Om de situatie tot aan deze wetswijziging te overbruggen, wordt sinds 2019 gewerkt met een zogeheten Tijdelijk Beleidskader (TB) voor de vergunningverlening.

Veilig en verantwoord

Er is geleerd van de eerste generatie aardwarmteputten en dat heeft zich vertaald in het verder professionaliseren van de aardwarmtesector en een industriestandaard Duurzaam Putontwerp zodat we aardwarmte veilig en verantwoord kunnen blijven winnen, zonder risico voor de drinkwatervoorziening. Er wordt door de aardwarmtesector niet geboord in (gereserveerde) drinkwatergebieden en er is in de afgelopen 10 jaar ook geen sprake geweest van enige drinkwatervervuiling. Dat maakt dat aardwarmte en drinkwater prima naast elkaar kunnen blijven bestaan. De sector zal zich blijven innoveren en met belanghebbenden zoals de drinkwatersector in gesprek blijven om veilig en verantwoorde winning van aardwarmte te kunnen blijven waarborgen.