Home Nieuws Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Foto van Jorien Schaaf, Hans de Groene en Frank Schoof die rapport in ontvangst nemen
Nieuws

Hans de Groene, directeur Vewin nam 6 mei 2021 de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst van Frank Schoof, bestuurslid van Geothermie Nederland en Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN. Tijdens de ontvangst bij geothermieproject Trias Westland spraken de aanwezigen over hetgeen nodig is in het belang van de bescherming van grondwater en de inspanningen die de geothermiesector verricht om aardwarmte veilig te kunnen winnen.

Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen. Tijdens de rondleiding bij Trias Westland werd getoond hoe een duurzaam putontwerp er in de praktijk uitziet. Download de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp voor aardwarmteputten

Vertrouwen

Tijdens de aanbieding sprak Hans de Groene, directeur Vewin:  “We waarderen de inzet van de geothermiesector om verder te professionaliseren. Dat is noodzakelijk, zeker gezien de te verwachten sterke groei van geothermie door de energietransitie. De industriestandaard legt, terecht, grote nadruk op de mogelijke risico’s voor grondwater en hoe die beoordeeld en beperkt kunnen worden. We vinden het belangrijk in gesprek te blijven over hoe waarborgen gecreëerd kunnen worden. Bijvoorbeeld via monitoring van het diepe grondwater, om eventuele lekkages te kunnen detecteren.”

Frank Schoof, bestuurslid Geothermie Nederland: “Deze industriestandaard is een belangrijke stap voor de verdere groei van geothermie. We hebben ook goed geluisterd naar de zorgen van de verschillende belanghebbenden zoals de drinkwatersector. Wij zijn de specialisten bij Vewin en hun leden zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan deze industriestandaard.”

Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN: “Aardwarmte heeft veel potentie. Om de sector te laten groeien is vertrouwen in een veilige en verantwoorde toepassing essentieel. Door elkaar structureel goed te informeren en in gesprek te zijn, zetten beide sectoren gezamenlijk goede stappen.”