Home Jaarverslag
Icoon van een opengeslagen bladzijde met een tekstwolk en grafiek

Jaaroverzicht 2023

Voorwoord

2023 was wederom een veelbewogen jaar. Spanningen in het buitenland en in het binnenland waren goed zichtbaar en voelbaar. Ook binnen de energietransitie kwamen botsende belangen steeds meer bloot te liggen, of het nu gaat om botsende belangen tussen regio’s, generaties of mens en natuur.

De energietransitie gaat over de vraag welke belangen wij voorop stellen. Over de vraag in wat voor soort land we willen leven. Steeds meer mensen doen mee in deze dialoog en zijn zich bewust van hun belang in de transitie. Overal in Nederland gaan mensen zelf aan de slag, zij aan zij met bedrijven en overheden.

Lees meer

Energie in beweging

Ons jaarverslag heeft als thema ‘Energie in beweging’. In 2023 bestond EBN 50 jaar. Wij vierden dat we al 50 jaar een centrale rol vervullen in de energievoorziening van Nederland. De komende jaren zullen we in beweging moeten blijven om deze rol te blijven vervullen in een veranderend energiesysteem. Onze inspanningen en resultaten lees je terug in ons jaarverslag en in onderstaande artikelen.

Foto van Rob jetten
Afbeelding van dubbele accent

Vier vragen aan Rob Jetten

Staatsdeelnemingen zoals EBN zijn niet alleen de oren en ogen van de Rijksoverheid, maar vormen ook een belangrijke brug tussen de publieke en private wereld, en tussen beleid en praktijk. Lees het interview
Afbeelding van dubbele accent

Zonder mensen geen beweging

Medewerkers van EBN werken in het hart van de energietransitie. Wat brengt ze in beweging, wat vinden ze van de ontwikkeling van hun bedrijf en hoe roeren zij zich in het maatschappelijk debat? Lees het interview
Foto van Kees Vendrik
Afbeelding van dubbele accent

In gesprek met Kees Vendrik

We gaan in gesprek met Kees Vendrik (voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform) over de voortgang van de energietransitie en alle initiatieven die ‘van onderop’ worden genomen, zoals de verduurzaming van een groot aantal sportclubs in Nederland. Bekijk de video op Youtube
Foto van Leon Ammelaan
Afbeelding van dubbele accent

De ontwikkeling van aardwarmte in Nederland

Over de potentie van aardwarmte bestaat alom consensus: die is aanzienlijk en onmisbaar in de energietransitie. Tuinbouwondernemer Leon Ammerlaan, EBN’er Ton Evers en clustermanager Anne Melchers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geven hun lezing over de ontwikkeling van aardwarmte. Lees het interview
Foto Berte Simons en Monique Wesly
Afbeelding van dubbele accent

Naar een transparant en duurzaam publiek bedrijf

Als publiek energiebedrijf is het onze opdracht om publieke belangen te borgen. En daar zo transparant mogelijk over te communiceren. Hoe geeft EBN daar invulling aan? We gaan in gesprek met Berte Simons en Monique Wesly. Lees het interview

Wij zijn EBN

Highlights 2023

Onze strategie is gericht op het verduurzamen van het Nederlandse energiesysteem en het realiseren van emissiereductie. Met al onze activiteiten zetten we concrete stappen richting het toekomstige, en vooral klimaatneutrale energiesysteem. Zo droegen we ook in 2023, samen met onze partners, bij aan de Nederlandse klimaatdoelen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de EBN Mailingen en blijf op de hoogte van nieuws en events.

Aanmelden