Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardgas Drilling Portfolio Performance and the Role of Survival Bias in Volume Estimates

Drilling Portfolio Performance and the Role of Survival Bias in Volume Estimates

(Prestaties van boorportfolio en de rol van overlevingsbias bij volumeschattingen)

Door G. Hoetz, M. Ecclestone en V. van der Kraan.

Publicatie over de nauwkeurigheid van volumetrische beoordelingen door de volumes vóór en na het boren te vergelijken. Jaarlijkse online EAGE Conferentie 2020.