Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardgas Onderzoek naar natuurbeschermende en natuurversterkende maatregelen voor energie-infrastructuur op de Noordzee

Onderzoek naar natuurbeschermende en natuurversterkende maatregelen voor energie-infrastructuur op de Noordzee

Met het Noordzeeakkoord (NZA), een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse overheid, industrie, scheepvaart, visserij en natuur- en milieuorganisaties, is een belangrijke basis gelegd voor het creëren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee.

Met het ‘Afwegingskader natuurvriendelijk bouwen in de Noordzee’ is een praktisch instrument inclusief catalogus met natuurbeschermende en -versterkende maatregelen beschikbaar gekomen voor alle partijen betrokken bij ontwerp- en uitvoeringskeuzes bij de totstandkoming van nieuwe energie-infrastructuur. Een waardevol instrument dat de energietransitie faciliteert en tegelijkertijd de Noordzeenatuur versterkt en de ecologische draagkracht verbetert.