Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardgas Upstream- en transportemissies van geïmporteerde ruwe aardolie

Upstream- en transportemissies van geïmporteerde ruwe aardolie

Gemiddeld vindt ongeveer 80% van de totale broeikasgasuitstoot door aardolie plaats tijdens de verbranding van het product. Het overige gedeelte van de emissies geschiedt in de voorketen (de winning, het transport naar Nederland) en tijdens raffinage.

In tegenstelling tot verbranding, bestaat er bij upstream-emissies grote variatie tussen oliesoorten. Voor de totale broeikasuitstoot (well-to-wheel) maakt het dus uit welke ruwe aardolie de basis vormt van het product. In dit rapport van CE Delft, in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN), is beschreven wat de herkomst is van ruwe olie die in Nederland is geïmporteerd en welke emissies door upstream en transport daarmee samenhangen (in kg CO2 per vat ruwe olie).