Home Events Warmteatelier Rotterdam Den Haag / Leidse Regio
Terugblik:

Warmteatelier Rotterdam Den Haag / Leidse Regio

Onder de titel “De potentie van restwarmte, aardwarmte en opslag” organiseerden de Samenwerking RES Rotterdam Den Haag, Invest-NL, Gasunie, EBN en de Leidse Regio op 13 juni in de Energy Cave te Rijswijk het ‘Warmteatelier restwarmte, aardwarmte en opslagpotentieel in de regio Rotterdam en Haag & Leidse Regio”. Een event gericht op alle publiek en private partners die actief zijn in de regio Rotterdam Den Haag en/of de Leidse Regio.

Laatste inzichten gepresenteerd

Tijdens het warmteatelier werden de deelnemers bijgepraat op de resultaten van de laatste onderzoeken (uitgevoerd door IF Technology i.s.m. EBN) naar de omvang van het potentieel aan restwarmte, aardwarmte en Hoge Temperatuur Opslag in de regio Rotterdam-Den Haag en de Leidse Regio. Ook kregen zij informatie over de kosteninschattingen van aardwarmte en HTO als pijlers voor de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen in de regio. Het programma liet ook zien hoe deze resultaten gebruikt worden als input in de WarmingUP Design Toolkit voor de integrale analyses van de optimale ontwikkeling van de collectieve warmteketens. U vindt rechts alle gehouden presentaties terug, alsmede de genoemde potentie-onderzoeken.

Dit event was een gezamenlijk initiatief van: