Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Potentiestudie aardwarmte RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland

Potentiestudie aardwarmte RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland

Voor de RES Rotterdam-Den Haag en de RES Holland-Rijnland is een aardwarmte potentie studie uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met IF Technology. Het doel is om inzichtelijk te maken wat het potentieel, de kosten en de duurzaamheid van aardwarmte in genoemde regio’s is. Deze resultaten vloeien direct in de Design Toolkit, een softwarepakket dat ontwerpers van warmtenetten helpt bij het ontwerpen van toekomstbestendige warmtenetten.

Het rapport behandelt de potentie op basis van een play-based benadering. Dat wil zeggen dat de potentie van alle mogelijke plays in het gebied (we doelen hier op bepaalde stratigrafische, soms lateraal of verticaal begrensde, laagpakketen, waar mogelijkerwijs warmte uit te winnen valt) bekeken wordt. Ook wordt per play het kostenplaatje bekeken en wordt er per play een ontwikkel- of exploratie aanpak aangestipt.

Het rapport concludeert dat er bijzonder veel potentie is in de regio’s, voornamelijk in het Delft Zandsteen Laagpakket, maar ook de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en het Alblasserdam Laagpakket kunnen veel warmte leveren. Wel is het zaak een optimale veld-ontwikkeling uit te voeren, dat wil zeggen optimaal de bronnen inpassen in de ondergrond en veel projecten na elkaar boren om optimaal te kunnen profiteren van ervaring om gezamenlijke kostenreducties tot stand te brengen. Verder concludeert het rapport dat in het oosten van de regio Holland-Rijnland er wel degelijk potentie aanwezig zou kunnen zijn, wat door een exploratie-campagne bewezen en ontwikkelt dient te worden. Het rapport onderstreept ook de noodzaak voor adequate data-vergaring door en voor de aardwarmtesector, maar ook verdere kennisontwikkeling van het Alblasserdam Laagpakket.

In het rapport worden er ook mogelijkheden aangestipt voor verbetering van de te behalen vermogens door middel van andere boortechnieken (horizontaal boren), het verhogen van de injectiedruk (mits dit veilig kan) en natuurlijk het dieper uitkoelen van het injectiewater.

Download het rapport via de oranje knop rechts boven.

Download hier de kaarten van de potentiestudie aardwarmte RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland