Home Nieuws Potentie aardwarmte Zuid-Holland groter dan gedacht

Potentie aardwarmte Zuid-Holland groter dan gedacht

Nieuws

Nieuw onderzoek van IF Technology en Energie Beheer Nederland (EBN) laat zien dat in Zuid-Holland de potentie van aardwarmte groter is dan eerder gedacht. Ook in het oosten van het gebied Holland-Rijnland is dit het geval. Verder kan in de gehele provincie door het toepassen van andere boor- en productietechnieken meer aardwarmte worden gewonnen. Ook liggen er aanzienlijke kansen voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO) van warmte. Dit biedt kansen om de jaarlijkse warmteproductie van aardwarmte te verbeteren.

Meer gebieden geschikt voor aardwarmtewinning

In Zuid-Holland wordt op dit moment met name in het zuidwesten van de provincie aardwarmte toegepast c.q. ontwikkeld. Enkele projecten, zoals die in Delft en Den Haag, zijn gericht op het leveren van aardwarmte aan woningen en kantoren. Het overgrote deel van de projecten richt zich op het duurzaam verwarmen van kassen. “De verwachte aanwezigheid van bijvoorbeeld lage temperatuur aardwarmte in het oosten van Holland-Rijnland is een opsteker voor de warmtetransitie in dit gebied,” zegt Senior Geoscientist Marianne Leewis van EBN en mede-auteur van de nieuwe studie. “Maar ook in andere delen zien we meer potentie voor aardwarmtewinning dan voorheen. Die kan bereikt worden door technisch anders aardwarmte te gaan winnen. Denk dan bijvoorbeeld aan andere boortechnieken.” Ook zien de onderzoekers kansen om de kosten van aardwarmteprojecten naar beneden te brengen.

Foto van Marianne Leeuwis
Afbeelding van dubbele accent

Dit is een opsteker voor de warmtetransitie.

Marianne Leewis

Senior Geoscientist - EBN

Kansen voor seizoensopslag van warmte (HTO)

Een uitdaging in de warmtetransitie is de leveringszekerheid van warmte het gehele jaar door. Waar in de zomer de vraag naar warmte laag is, is deze in de winter hoog. Aardwarmteputten kunnen in de winter vaak niet voldoende warmte leveren. Door tijdens de zomer overtollige warmte uit aardwarmtebronnen tijdelijk op te slaan in de ondiepere ondergrond, is er in de winter de extra benodigde warmte toch beschikbaar. Hoge Temperatuur Opslag (HTO) is een techniek die dit faciliteert.

Rob Kleinlugtenbelt, Adviseur duurzame energie bij IF Technolgy: “De ondergrond moet wel geschikt zijn voor HTO. Dit vraagt om een zandlaag om de warmte in op te slaan, met daarboven een dikke kleilaag om de warmte op haar plek te houden. Uit onze analyses blijkt dat deze combinatie in een groot deel van de provincie te vinden is. HTO wordt al in de praktijk toegepast en is daarnaast volop in ontwikkeling. Technische innovaties zoals nieuwe bronpompen, putisolatie en injectiekleppen moeten bijdragen aan de flexibiliteit en haalbaarheid van HTO.”

Data achter studies publiek beschikbaar

De potentiestudies naar aardwarmte en HTO zijn opgesteld door EBN en IF Technology en zijn beschikbaar in de kennisbank van EBN. Ze kwamen mede tot stand in het kader van de Samenwerking RES Rotterdam Den Haag, RES Holland-Rijnland, Invest-NL, Gasunie en EBN. De studies maken voor zowel aardwarmte als HTO inzichtelijk wat de potentie is van deze technieken in met name de RES Rotterdam Den Haag en de RES Holland-Rijnland. Ook geeft het gemeenten en potentiële aardwarmteprojecten in deze regio’s beter inzicht in de kosten en de duurzaamheid van de ontwikkeling en inzet van aardwarmte en HTO. Naast genoemde rapporten komen binnenkort ook de onderliggende datasets van de studies publiek beschikbaar in de EBN Kennisbank. Deze datasets kunnen onder meer worden toegepast in de zogeheten Design Toolkit. Dit is een softwarepakket dat behulpzaam is bij het ontwerpen van warmtenetten en hun -bronnen

Foto van Rob Kleinlugtenbelt
Afbeelding van dubbele accent

Technische innovaties dragen bij aan flexibiliteit en haalbaarheid van HTO.

Rob Kleinlugtenbelt

Adviseur duurzame energie - IF Technolgy

Eerder verschenen potentieonderzoeken

De potentieonderzoeken RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland/Leidse Regio zijn de nieuwste uitgaves in hun soort. Eerder verschenen er vergelijkbare publicaties voor de Metropoolregio Amsterdam & Flevoland (2022), Gelderland (2022) en Utrecht (2021). In 2020 verscheen tevens het rapport WARM, een landelijke studie naar de potentie van aardwarmte als duurzame warmtebron voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en lage temperatuur industrie.