Home Nieuws Samenwerking Invest-NL, EBN en RES regio Rotterdam Den Haag

Samenwerking Invest-NL, EBN en RES regio Rotterdam Den Haag

Nieuws

Waar boven- en ondergrond en vraag en aanbod samenkomen

De RES regio Rotterdam Den Haag, Invest-NL en Energie Beheer Nederland (EBN) werken samen om de warmtetransitie in de RES regio RDH te versnellen. Door de inzet van gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en warmtesystemen willen de drie organisaties stappen maken in het versnellen van de doorontwikkeling van collectieve warmtesystemen. Om te beginnen bij het realiseren van een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 met daarin een nadere verdieping in de Regionale Structuur Warmte (RSW).

De RES regio RDH heeft een hoge potentie, ambitie en inzet als het gaat om de verduurzaming van de warmtevraag. Deze moeten landen in de RES. Een visie van “de warmteregio van Nederland” waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen en vormgeven van een collectieve warmtevoorziening die betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam is voor iedereen. De uitdaging is groot, en gaat verder dan enkel het technisch economische vraagstuk. Het gaat ook om maatschappelijke en ruimtelijke inpassing, de organisatorische inrichting en het verkrijgen van draagvlak van de bewoners.

Het beoogde eindresultaat van de samenwerking is een RSW met nader inzicht in de benodigde randvoorwaarden en instrumentarium om de realisatie van de warmtetransitie in de regio te versnellen. Hiertoe zet EBN haar brede kennis en expertise in van investeren en ondernemen in de ondergrond, Invest-NL zal vooral vanuit het blikveld van een investeerder en financier bijdragen aan nadere verdieping van de RSW van de RES regio RDH. Deze samenwerking maakt het mogelijk om in korte tijd verdiepende analyses en scenario’s te maken van zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen collectieve warmtesystemen. Op basis daarvan kunnen sleutelprojecten worden geïdentificeerd waarmee de gewenste versnelling kan worden mogelijk gemaakt.

Naast het belang van het samenbrengen van warmtebronnen, -netten en -vraag is het samenbrengen van diverse publieke en private partijen van belang. De RES RDH wordt gemaakt in opdracht van de 23 gemeenten, vier waterschappen en de provincie in die regio. Het streven is om warmtebedrijven en andere relevante maatschappelijke en marktpartijennauw bij de totstandkoming van de RSW te betrekken.