Stand van zaken

In juni 2017 werd de Green Deal UDG ondertekend. Begin 2020 liep de Green Deal af. Waar staan we nu?

Nieuwe fase Green Deal Ultradiepe Geothermie

De Green Deal Ultradiepe Geothermie komt in een nieuwe fase. De Green Deal loopt af en vijf consortia kiezen ervoor gezamenlijk verder te gaan als het programma Ultradiepe Geothermie.

Updates uit de consortia

Als onderdeel van het geplande besluitvormingsproces treedt het consortium Schiedam terug als partner uit het programma UDG. Uit interpretatie van de beschikbare seismische data blijkt helaas dat de  Dinantien aardlaag op de beoogde Schiedamse locatie niet is te zien en er daarom te weinig mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van UDG. Het consortium trekt wel verder op om binnen de opsporingsvergunning Rotterdam 4 de mogelijkheden te verkennen voor aardwarmtewinning op diepten tussen 1500 – 4000 meter.

Het consortium Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam hebben van het minsterie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning gekregen om de kansen voor ultradiepe aardwarmtewinning verder te onderzoeken in het westelijk deel van de Rotterdamse haven.

Lees meer over de opsporingsvergunning in Rotterdam.

In 2020 staat in het programma Ultradiepe Geothermie het advies voor een beoogde locatie voor een mogelijke proefboring centraal en verder onderzoek naar de ultradiepe aardlaag.