Over ultradiepe geothermie

Wat is ultradiepe geothermie?

Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Deze vorm van energie noemen we aardwarmte of geothermie. Dieper dan 4 kilometer kan het water een temperatuur hebben van meer dan 120 graden. Vanaf deze diepte spreken we van ultradiepe geothermie. Lees meer over ultradiepe geothermie op de website van Platform Geothermie.

Wat kunnen we met ultradiepe geothermie?

Als we het water uit de grond naar boven brengen, kunnen we de warmte gebruiken. Dit is een kansrijke technologie om in de duurzame energiemix een deel van de warmtevraag in de Nederlandse industrie CO2-neutraal te maken.

Waarom is onderzoek naar ultradiepe geothermie nodig?

Door alle olie- en gasboringen en (seismisch) onderzoek weten we veel over de Nederlandse ondergrond. Maar boringen en onderzoeken gingen niet verder dan 3 tot 4 kilometer diepte. Daarom is er te weinig kennis en informatie  voor de ontwikkeling van ultradiepe geothermie en dient er eerst meer onderzoek te worden gedaan. In het buitenland is wel al meer ervaring met ultradiepe geothermie, zoals in Duitsland waar zelfs succesvol warmte van hoge temperaturen op 6 kilometer diepte wordt gewonnen. Ook in IJsland en Italië wordt op verschillende plekken hoge temperaturen bereikt, maar veelal uit ondieper gelegen lagen.

Voor wie is ultradiepe geothermie interessant?

Ultradiepe geothermie is interessant voor de procesindustrie, denk aan papierfabrieken en bierbrouwerijen, en waarvoor de toepassing van geothermie zoals die nu plaatsvindt in bestaande projecten in Nederland niet toereikend is.