Icoon van een opengeslagen bladzijde met een tekstwolk en grafiek

Archief Programma UDG

Tijdslijn Programma Ultradiepe Geothermie

Bekijk hier de laatste updates rondom het programma Ultradiepe Geothermie (UDG).

December 2021: Bekendmaking Koploper consortium uit het programma Ultradiepe Geothermie

Donderdag 9 december maakten de deelnemende partijen aan het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) bekend dat zij uit hun midden een keuze hebben gemaakt welke locatie het meest geschikt is om een onderzoeksboring voor UDG te overwegen: het consortium Tellus Renkum gaat onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om een mogelijke onderzoeksboring te kunnen realiseren. Een dergelijke boring zou uniek zijn in Nederland omdat er nog nooit dieper dan 4 kilometer is geboord voor geothermie. Met temperaturen van meer dan 120 graden Celsius kunnen lichtere industriële processen worden voorzien. In Renkum wordt onderzocht of het in de toekomst mogelijk is om met ultradiepe geothermie onder andere de energievoorziening van Smurfit Kappa Parenco, een van de grootste papierfabrieken van Nederland, voor een groot deel aardgasvrij te maken. Lees het hele nieuwsbericht hier.

Januari 2021: Publicatie KEM06 studie naar de risico’s van UDG in Enhanced Geothermal Systems

Op maandag 4 januari presenteerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) het KEM06 rapport getiteld `Hazard and risk assessment for Ultra Deep Geothermal Energy (UDG) and inventory of preventive and mitigation measures’. Het rapport is een studie naar gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s en de mitigatie daarvan bij UltraDiepe Geothermie en ‘Enhanced Geothermal Systems’ (EGS) systemen. De uitkomsten van deze studie kunnen in een vroeg stadium gebruikt worden bij risicoanalyses voor UDG-projecten en het rapport zal daarom waarschijnlijk een belangrijke referentie worden hiervoor. De studie werd uitgevoerd door Witteveen&Bos, VITO, TU Delft, Q-Con en Newell binnen het Kennis Effecten Mijnbouw (KEM) onderzoeksprogramma, in opdracht van het SODM.

We raden aan dit rapport te lezen in combinatie met de rapporten (voor WP3.1 en voor WP4.1) die vanuit het UDG programma werden gepubliceerd in 2019 en 2020. Verder wijzen wij erop dat de definitie van UDG in het KEM06 rapport niet dezelfde is als die in het programma UDG wordt gehanteerd. Deze KEM studie gaat ervan uit dat UDG in alle gevallen doormiddel van EGS zal worden uitgevoerd, gaat het programma UDG ervan uit dat deze winning van aardwarmte in Nederland zonder EGS kan gaan plaatsvinden. De conclusies uit dit rapport zijn daarom niet noodzakelijk van toepassing op de vorm van UDG zoals wij die in het programma beogen.

Wilt u meer weten? Lees dan, in ieder geval de SODM toelichting en/of de Nederlandse samenvatting van het rapport. Voor de details bekijkt u het volledige rapport.

September 2020: Update uit het programma Ultradiepe Geothermie

In 2020 is de Green Deal Ultradiepe Geothermie afgerond en verder gegaan als het ‘Programma UDG’. De Green Deal UDG werd in 2017 ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven. Het doel was om gezamenlijk antwoord te geven op de vraag of, en zo ja, waar en hoe de veilige ontwikkeling van ultradiepe aardwarmte in Nederland kan plaatsvinden. Door kennisuitwisseling en met verschillende onderzoekstudies hebben we veel nieuwe inzichten opgedaan. De Green Deal was een goede start, nu kijken we verder. Wat zijn de volgende stappen die we moeten nemen om te zorgen dat ultradiepe aardwarmte een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan de energietransitie?  

Lees er meer over in de Update uit het programma Ultradiepe Geothermie.

Juni 2020: Onderzoek naar geïnduceerde seismiciteit bij aardwarmtewinning uit het Dinantien

Binnen het UDG programma heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar geïnduceerde seismiciteit bij aardwarmtewinning uit de Dinantien kalksteenlaag. In de studie is onder meer gekeken naar factoren die mogelijk een rol kunnen spelen in het veroorzaken van seismiciteit. Het onderzoek concludeert dat de kans op geïnduceerde seismiciteit die door mensen gevoeld kan worden zeer waarschijnlijk beperkt zal blijven tot enkele projecten in gebieden met een specifieke combinatie van verschillende lokale factoren, zoals reeds aanwezige natuurlijke seismiciteit. Het rapport en ook de daarbij horende notitie kunnen worden gedownload via NLOG.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Januari 2020: Updates uit de consortia

Als onderdeel van het geplande besluitvormingsproces treedt het consortium Schiedam terug als partner uit het programma UDG. Uit interpretatie van de beschikbare seismische data blijkt helaas dat de  Dinantien aardlaag op de beoogde Schiedamse locatie niet is te zien en er daarom te weinig mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van UDG. Het consortium trekt wel verder op om binnen de opsporingsvergunning Rotterdam de mogelijkheden te verkennen voor aardwarmtewinning op diepten tussen 1500 – 4000 meter.

Het consortium Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam hebben van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning gekregen om de kansen voor ultradiepe aardwarmtewinning verder te onderzoeken in het westelijk deel van de Rotterdamse haven.

Lees meer over de opsporingsvergunning in Rotterdam.

In 2020 staat in het programma Ultradiepe Geothermie het advies voor een beoogde locatie voor een mogelijke proefboring centraal en verder onderzoek naar de ultradiepe aardlaag.

December 2019: Nieuwe fase Green Deal Ultradiepe Geothermie

De Green Deal Ultradiepe Geothermie komt in een nieuwe fase. De Green Deal loopt per 1 januari 2020 af en vijf consortia kiezen ervoor gezamenlijk verder te gaan als het programma Ultradiepe Geothermie.