Week van de ondergrondse energieopslag

Van 19 tot en met 21 april 2022 organiseerde EBN de Week van de ondergrondse energieopslag.

Terugkijken

Kijk hier de sessies van de Week van de ondergrondse energieopslag terug

Dinsdag 19 april: ondergrondse energieopslag als integraal onderdeel van het energiesysteem

Bij de start van deze week gaan we in op het belang van ondergrondse energieopslag in het energiesysteem, nu en in de toekomst.

Dialoogtafel: de rol van ondergrondse energieopslag op weg naar een wereld zonder aardgas

Kijk hier de sessie terug.

Wat worden de belangrijkste vormen van ondergrondse opslag en waar liggen, vanuit verschillende perspectieven, de grootste kansen en uitdagingen? Met onder meer professor Laurens de Vries, hoogleraar Complex Energy Transitions TU Delft, Mike Duijn, Senior raadgevend onderzoeker & managing director GovernEUR, Ruud Cino, Waarnemend kwartiermakend Directeur “Transitie diepe ondergrond” en Annemiek Asschert, programmamanager Advies & Innovatie bij Energie Beheer Nederland.

Dialoogtafel: hoe gaan we om met de aardgasopslagen in de huidige crisis en wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?

Kijk hier de sessie terug.

Uiteraard gaan we ook in op de rol van de aardgasopslagen in de huidige crisis. Hoe kunnen deze optimaal worden ingezet en welke lessen kunnen we uit de huidige situatie trekken voor de toekomst? Met onder meer Lucia van Geuns, Strategic Advisor Energy bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), Martien Visser, Lector Energietransitie Hanzehogeschool/Entrance, René van der Vegt, Vereniging Gasopslag Nederland, Gijs Postma, MT-lid Directie Elektriciteit bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Bas Brouwer, directeur bij Energie Beheer Nederland.

Woensdag 20 april: hoge temperatuur warmteopslag in de ondergrond als onderdeel van de warmteketen 

Op dag twee van de Week van de ondergrondse energieopslag zoomen we in op hoge temperatuur warmteopslag in de ondergrond, als onderdeel van de warmteketen. We borduren onder meer voort op de inzichten die zijn voortgekomen uit de Geothermie Nederland themamiddag ‘Kansen voor warmteopslag’ op 7 april.

Dialoogtafel: Ondergrondse opslag in de warmteketen: waarom en hoe?

Kijk hier de sessie terug.

In samenwerking met Geothermie Nederland, experts, beleidsmakers en partijen uit de markt gaan we in op de waarde van ondergrondse opslag in de warmteketen en hoe het systeem hiervoor van de grond kan komen. We bespreken wat de belangrijkste uitdagingen en kansen zijn op financieel-economisch vlak én op het vlak van wet- en regelgeving en hoe deze kunnen worden geadresseerd. Met onder meer Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland, Lei Thewessem, projectontwikkelaar warmtebronnen bij Eneco, Bas Godschalk, business developer HT-ATES bij IF Technology en Astrid Madsen zelfstandig adviseur energie en klimaat.

Praktijksessie: wat kunnen we leren van ervaringen met warmteopslag in de ondergrond bij warmtenetten?

Kijk hier de sessie terug.

In deze praktijksessie gaan we met betrokkenen bij diverse projecten in op hun ervaringen met warmteopslag in de ondergrond bij warmtenetten. Wat zijn de belangrijkste inzichten op het vlak van techniek (TRL), innovatie en ondergrond en hoe zijn die toe te passen in de praktijk? Met onder meer Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland, Martin Bloemendal, assistent professor bij TU Delft en senior researcher KWR: Underground Thermal Energy Storage, Frank van Bergen, programmamanager geothermie en energieopslag bij TNO en manager Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy, Peter Oerlemans, specialist geohydrologie bij IF Technology en Marette Zwamborn, senior onderzoeker en teamleider Energie & Circulaire Systemen bij KWR en coördinator warmteopslag bij het WarmingUP consortium.

Donderdag 21 april: ondergrondse waterstofopslag als onderdeel van ons toekomstig energiesysteem

Op de donderdag van de Week van de ondergrondse energieopslag gaan we in op de ontwikkelingen rond ondergrondse opslag van waterstof en de totstandkoming van de markt voor waterstof opslag.

Ingesprek over de laatste ontwikkelingen rond waterstofopslag

Kijk hier de sessie terug.

In de ochtend gaan we met Remco Groenenberg, Sr. Scientist Sustainable Geo Energy bij TNO, Thijs Huijskes, reservoir engineer energieopslag en CCS bij Energie Beheer Nederland en Carla Robledo, Beleidsmedewerker Directie Warmte en Ondergrond Ministerie van EZK in gesprek over de laatste ontwikkelingen rond ondergrondse waterstofopslag. In opdracht van het Ministerie van EZK voerden zij een studie uit naar hoe de mogelijke ontwikkelingen van het energiesysteem zich vertalen naar de vraag naar ondergrondse energieopslag. Wat zijn vanuit technisch perspectief de belangrijkste vragen en aandachtspunten en hoe zien de plannen richting 2030 en daarna eruit?

Dialoogtafel: in gesprek over de markt voor waterstofopslag

Kijk hier de sessie terug.

In deze sessie kijken we met de verschillende partijen in de waterstofketen naar de totstandkoming van de markt voor waterstofopslag: de kansen en uitdagingen. Met onder meer Bart Kuijlman, Sr. projectcoördinator waterstof bij Gasunie, Esther Vermolen en Energy Transition Lead bij NAM, Randolf Weterings, Program Manager Electrification & Hydrogen bij Havenbedrijf Rotterdam en Alexander Jongenburger, Stakeholder Manager Low Carbon Solutions bij Equinor.

Foto van Thijs
Afbeelding van dubbele accent

“We zijn een heleboel bijzondere dingen aan het doen bij EBN. En ik merk dat ik daar een goede bijdrage in heb omdat ik de ruimte krijg om mijn kwaliteiten te laten zien.”

Ontdek Thijs’ verhaal

Thijs Huijskes

Reservoir Engineer