Week van de Noordzee

De Noordzee als kraamkamer van de energietransitie

Van 12 tot en met 16 april 2021 organiseert EBN de Week van de Noordzee. Vanuit verschillende perspectieven, partijen en sectoren gaan we in gesprek over de rol en potentie van de Noordzee als ‘kraamkamer van de energietransitie’. Bekijk het programma van deze week en meld u aan voor de online events.

De Noordzee is de plek waar de komende jaren een groot deel van de energietransitie wordt gerealiseerd. Hoe krijgt die transitie gestalte? Wat speelt zich af op de Noordzee? Wat is er nodig om de nieuwe energie-oplossingen daadwerkelijk te realiseren? En wat zijn daarbij de belangrijkste dilemma’sVragen die tijdens de Week van de Noordzee worden beantwoord. 

Programma

Maandag 12 april

Ronde tafel: De toekomst van offshore gas

Aardgas is de komende jaren nog hard nodig voor ons energiesysteem, daar is bijna iedereen het wel over eens. En onder de Noordzee bevinden zich nog grote hoeveelheden gas. Maar wat is nu eigenlijk het (langetermijn)perspectief voor offshore gaswinning? Hoe zien betrokken partijen dat? Waar lopen ze tegenaan? En wat kan samenwerken hierin betekenen? Over deze en andere vragen gingen Floris van Hest (Stichting de Noordzee), Chris de Ruyter van Steveninck (ONE-Dyas), Arendo Schreurs (Nogepa), Ruud Cino (ministerie van EZK) en Thijs Starink (EBN) met elkaar in gesprek, onder leiding van René Peters (TNO). 

Podcast: De energietransitie op de Noordzee

Floris van Hest (Stichting de Noordzee) en René Peters (TNO), eveneens deelnemers aan de Ronde Tafel van vandaag, spreken in deze podcast over het evenwicht tussen de technische ontwikkelingen en behoud van natuur op de Noordzee.  

Kaart: zicht op energie op de Noordzee

De kaart ‘Zicht op energie op de Noordzee’, die EBN lanceert bij de start van de Week van de Noordzee in april 2021, biedt inzicht in de huidige en toekomstige energie-oplossingen op de Noordzee en hoe deze met elkaar samenhangen.

Dinsdag 13 april

Noordzee-ontbijt: Dilemma’s van systeemintegratie op de Noordzee  

Het potentieel van een geïntegreerd energiesysteem op de Noordzee is grootWelke dilemma’s moeten worden geadresseerd om die potentie te realiseren? Dit bespreken we tijdens het Noordzee-ontbijt, georganiseerd door EBN en North Sea Energy. René Peters en Joris Koornneef van TNO geven een inleiding, waarna ze het gesprek aangaan met betrokken stakeholders. Hierbij komen onder meer de belangrijkste lessen en keuzes aan de orde 

Schuif online aan bij het Noordzee-ontbijt van 8.00 – 9.30 uur via Microsoft Teams.

  • Meld u hier aan. U ontvangt een dag van tevoren de link om het ontbijt bij te wonen.

Woensdag 14 april

Webinar: Wat is er nodig om de potentie van CCS op de Noordzee te benutten?

De bestaande gasvelden onder de Nederlandse Noordzee en bijbehorende energie infrastructuur bieden een unieke kans om met CO2-opslag een deel van de reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Het project Porthos is ver gevorderd, nieuwe projecten zijn door publieke en private partijen geïnitieerd en bij de industrie groeit de behoefte aan opslagcapaciteit. Om in 2030 de CO2-reductiedoelstelling te realiseren moeten in 2021 en in de jaren erna besluiten genomen worden, zodat projecten tijdig operationeel zijn. Dit webinar richtte zich op de vraag wat er nodig is om dat – in samenwerking tussen publieke en private partijen – voor elkaar te krijgen. Berte Simons (EBN) ging in gesprek met Wim van Lieshout (Porthos), Michelle Prins (Natuur & Milieu) Lex de Groot (Neptune Energy) en Hans Grünfeld (VEMW).

Noordzee Pubquiz: test uw kennis

Heeft u altijd al willen weten hoe goed uw algemene kennis van de energiesector is? Weet u hoeveel olie- en gasplatformen de Nederlandse offshore telt? Hoeveel GWh de windparken produceren? En wat het verschil is tussen groene, grijze en blauwe waterstof?

Test uw kennis tijden de Noordzee Pubquiz, georganiseerd door de Young Professionals van EBN. De winnaar krijgt niet alleen de eer, maar uiteraard ook een leuke prijs!

Reserveer uw agenda vanaf 17.00 uur.

  • Meld u hier aan. U ontvangt een dag van tevoren een link om de pubquiz bij te wonen.

Donderdag 15 april

Transition Talks: Hét gesprek over de voortgang van de energietransitie 

Er wordt op enorm veel fronten gewerkt aan de energietransitie. Waanzinnig veel activiteiten die allemaal moeten bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Waar staan we in Nederland als het gaat om de energietransitie? Wat gaat er goed en wat kan, of móet er beter? En welke baanbrekende projecten zijn aanstaande? In de eerste uitzending van deze periodieke talkshow gaat presentator Marcel Hoenderdos, samen met een young professional uit het veld, in gesprek met de partijen die de energietransitie vormgeven op de Noordzee.  

De live uitzending start om 16:00 uur.

Vrijdag 16 april

Workshop Methaanreductie: resultaten van het methaanreductieprogramma

Om de Klimaatdoelen te halen moeten wij als land de uitstoot van onze broeikasgassen aanzienlijk verminderen, waaronder de methaanemissies. In het licht hiervan heeft de Nederlandse olie- en gassector het initiatief genomen om de eigen methaanuitstoot en de rapportage daarover te evalueren. Op basis hiervan heeft de sector een methaanreductieprogramma opgezet om de methaanuitstoot op zee binnen twee jaar te halveren. Wat hebben we hiervan geleerd? Welke technische wijzigingen zijn er in de operaties aangebracht? Hebben we onze doelen bereikt, en wat nu? NOGEPA en MACH10 geven inzicht in het methaanreductieprogramma en de resultaten daarvan. Gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van René Peters van TNO, met ruimte voor vragen.

U kunt de Methaanreductie workshop van 09.00 uur tot 10.30 uur bijwonen via Microsoft Teams.

  • Meld u hier aan. U ontvangt een dag van tevoren een link om de workshop bij te wonen.

Op de hoogte blijven?

Houd deze pagina en de EBN LinkedIn-pagina in de gaten. Daar zullen wij u dagelijks updates over onze activiteiten geven. Blijf ook op de hoogte via onze digitale uitgave Focus – energie in beweging. Op donderdag 22 april verschijnt de nieuwste editie waarin we onder andere terugblikken op de Week van de Noordzee.