Home Events Week van de Noordzee 2022 Meervoudig ruimtegebruik – Over kansen en valkuilen

Dialoogsessie: Meervoudig ruimtegebruik – Over kansen en valkuilen

Het is druk op de Noordzee. Toenmalig directeur van Stichting De Noordzee Floris van Hest zei het als volgt: ‘Eigenlijk hebben we een Noordzee nodig die minimaal twee keer zo groot is om al onze ambities te kunnen realiseren.’ Die ruimte is er niet, maar de ambities zijn onverminderd groot.

Direct aanmelden

In de begeleidende kamerbrief over het Noordzee-akkoord staat: ‘Dit akkoord bevat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid die de strategische opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij op de Noordzee concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart, defensie en zandwinning. Het is een evenwichtig pakket geworden van afspraken over een duurzaam gebruik van de Noordzee tot en met 2030 en daarna.’ En recent kwam de kamerbrief van minister Jetten met betrekking tot de verdere ontwikkelingen van windenergie op zee en de bijhorende ontwikkeling van waterstof en energiehubs.

Hoe zorgen we ervoor dat de beperkte ruimte zo efficiënt en effectief wordt benut, en alle ambities kunnen worden gerealiseerd? Daarover gaat een aantal nauw betrokkenen met elkaar in gesprek.

week van de noordzee
Wanneer

10 oktober 2022
15:30 - 17:00 uur

Locatie

Campus @Sea, Scheveningen

Kosten deelname

Gratis

Sprekers

  • Sybilla Dekker (voorzitter Noordzeeoverleg)
  • Jan Vos (voorzitter NWEA)
    Natuur en Milieu
  • Lex de Groot (Neptune Energy)
  • Douwe van Leverink (EBN)

Voor wie
Politici, bestuurders en beleidsmakers, energieprofessionals, gebruikers van de Noordzee

Aanmelden voor dit event

wvdnz_ma_middag

Voer onderstaand uw gegevens in om u aan te melden. U ontvangt ter bevestiging van uw aanmelding een email.

"*" geeft vereiste velden aan

Maak uw keuze*
Aanhef*
Naam*
Focus nieuwsbrief
Privacy*
Week van de Noordzee
Week van de Noordzee 2022
Programma en aanmelden