Home Events Week van de Noordzee 2022 Meervoudig ruimtegebruik – Over kansen en valkuilen
Terugblik:

Dialoogsessie: Meervoudig ruimtegebruik – Over kansen en valkuilen

Het is druk op de Noordzee. Toenmalig directeur van Stichting De Noordzee Floris van Hest zei het als volgt: ‘Eigenlijk hebben we een Noordzee nodig die minimaal twee keer zo groot is om al onze ambities te kunnen realiseren.’ Die ruimte is er niet, maar de ambities zijn onverminderd groot.

Hoe zorgen we ervoor dat de beperkte ruimte op de Noordzee zo efficiënt en effectief wordt benut, en dat alle ambities kunnen worden gerealiseerd? Aan tafel: Sybilla Dekker (voorzitter Noordzeeoverleg), Britta Schaffmeister (CEO Dutch Marine Energy Centre), Rob van Tilburg (Natuur en Milieu), Lex de Groot (Neptune Energy), Douwe van Leverink (EBN)

Kijk dit event terug