Home Nieuws ‘Staatsdeelnemingen oren en ogen van de overheid’

‘Staatsdeelnemingen oren en ogen van de overheid’

Foto van Rob jetten
Achtergrond

Rob Jetten is sinds 10 januari 2022 minister voor Klimaat en Energie en sinds 7 juli 2023 maakt hij deel uit van een demissionair kabinet. In de afgelopen ruim twee jaar is het energielandschap in een aantal opzichten ingrijpend veranderd. Alle reden voor een aantal vragen aan de Minister.

De afgelopen twee jaar waren iets anders dan u zich had voorgesteld…

“Ik had bij mijn aantreden als minister voor Klimaat en Energie natuurlijk niet verwacht dat we het eerste jaar vooral heel erg druk zouden zijn met de energiecrisis. Dat was een intense periode met veel onzekerheid. Maar deze tijd heeft mij ook laten zien dat we heel snel stappen kunnen zetten als de situatie daar om vraagt. Ook met dank aan de kennis en inzet van onder meer EBN en Gasunie. De LNG terminal in de Eemshaven is in recordtempo neergezet. En EBN heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het vullen van de gasbergingen.”

Hoe kijkt u aan tegen de voorzieningszekerheid versus de versnelling van de verduurzaming?

“Verduurzamen is een zaak van de lange adem en het uitfaseren van fossiel moet stap voor stap. Dat betekent dat we het huidige energiesysteem, dat hoofdzakelijk op fossiele brandstoffen draait, overeind moeten houden terwijl we het duurzame systeem verder opbouwen. Dat lukt alleen als we heel scherp naar de leveringszekerheid en betaalbaarheid van onze energievoorziening blijven kijken. Verduurzaming speelt juist ook een belangrijke rol bij het verstevigen van onze leveringszekerheid, omdat onze afhankelijkheid van aardgas langzaam afneemt.”

Worden de staatsdeelnemingen optimaal ingezet en benut?

“Staatsdeelnemingen zoals EBN zijn niet alleen de oren en ogen van de Rijksoverheid, maar vormen ook een belangrijke brug tussen de publieke en private wereld, en tussen beleid en praktijk. Dat heeft de gascrisis nog maar eens duidelijk gemaakt.

Foto van Rob Jetten
Afbeelding van dubbele accent

Verduurzamen is al lang geen zaak meer van idealisten alleen.

Rob Jetten

Minister voor Klimaat en Energie

Ik zie vooral een belangrijke rol voor staatsdeelnemingen om in het gat te springen waar de markt (en overheid) bepaalde publieke belangen niet weet te waarborgen.”

Wat wilt u uw opvolger meegeven?

“Verduurzamen is al lang geen zaak meer van idealisten alleen. Het maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland, minder kwetsbaar tegen nieuwe prijsschokken van fossiele brandstoffen en is de enige manier om onze industrie concurrerend te houden. Dat wordt gelukkig ook breed gezien tegenwoordig. Zolang ik minister ben blijf ik mij vol inzetten om al die belangrijke wetgeving die we afgelopen jaren gestart zijn af te ronden. En daarna ga ik die rol vanuit de Tweede Kamer invullen.”

Foto: Martijn Beekman