Home Nieuws Op verkenning voor aardwarmte

Op verkenning voor aardwarmte

Nieuws

Het grootschalig seismisch onderzoek voor aardwarmte is van start gegaan tussen Boxtel en Bronckhorst. Het is een onderdeel van het landelijk onderzoeksprogramma ‘SCAN’ dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door EBN en TNO voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN heeft als doel informatie te verzamelen over de Nederlandse ondergrond. Om zo een goede basis te leggen voor verder onderzoek naar waar onze ondergrond mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Begin dit jaar is vanuit SCAN onderzoek gedaan op een eerste ‘testlijn’ tussen Utrecht en Hilversum. Op basis van de ervaringen en resultaten uit deze testlijn zijn nu de eerste onderzoek werkzaamheden van start gegaan in de buurt van de gemeente Boxtel.

Onderzoek voor duurzame toekomst
Na een Europese aanbesteding is voor de uitvoering van de werkzaamheden het Nederlandse bedrijf Rossingh Drilling geselecteerd. “Ik ben heel erg blij en trots dat een Nederlands bedrijf deze werkzaamheden uitvoert” zegt Gitta Zaalberg, programmamanager geotechnische operaties bij EBN. “Wij werken met z’n allen hard aan een duurzame toekomst. Het is goed om erover te praten, maar het is nog belangrijker dat er ook echt dingen gebeuren.”

Seismisch onderzoek
Seismisch onderzoek is een type grondonderzoek waarbij geluidsgolven de aarde in worden gebracht die vervolgens aan het oppervlakte weer worden opgevangen door gevoelige meetapparatuur. Deze terugkaatsing werkt als een soort echo. Zo ontstaat een beeld van de structuren in de ondergrond. Deze data worden verwerkt en publiekelijk toegankelijk gemaakt. De data kunnen vervolgens door experts worden geïnterpreteerd en worden gebruikt om een inschatting te maken van het potentieel voor aardwarmtewinning in een gebied.

Het seismisch onderzoek voor SCAN zal vanaf nu lijn voor lijn door het Nederlandse landschap gaan trekken. De voorbereidingen voor de derde en ook de vierde onderzoekslijn zijn al in volle gang. “Goede communicatie daarbij is erg belangrijk”, aldus Zaalberg. “Wij willen dat de omgeving en alle belanghebbenden zo goed en tijdig mogelijk worden geïnformeerd over het onderzoek. Dat neemt bij voorbaat veel vragen weg en mensen weten ook direct bij wie ze terecht kunnen voor mogelijk andere vragen.”

Verduurzamen warmtevraag met aardwarmte
Om in de toekomst op een duurzame manier te kunnen blijven voorzien in de grote landelijke warmtevraag kan aardwarmte van groot belang zijn. Een aantal tuinders in Nederland verwarmt hun kassen al met warmte uit de ondergrond. Om in de toekomst meer aardwarmte projecten te realiseren voor meer kassen en bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen, is nog veel nodig. “De ontwikkeling van aardwarmte begint allemaal met kennis van de ondergrond” zegt Gitta Zaalberg. Hierin speelt SCAN een cruciale rol.

Volg SCAN op www.scanaardwarmte.nl