Home Nieuws NieuweWarmteNu! krijgt voorwaardelijke toekenning uit Groeifonds voor collectieve warmtesystemen

NieuweWarmteNu! krijgt voorwaardelijke toekenning uit Groeifonds voor collectieve warmtesystemen

Het Nationaal Groeifonds heeft het consortium NieuweWarmteNu! (NWN!) een voorwaardelijke bijdrage toegekend, van 200 miljoen euro. Als de toekenning definitief wordt, kunnen maximaal 10 collectieve warmteprojecten in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw worden ontwikkeld als vervanging voor verwarming met aardgas.

Afhankelijk van de snelheid van het vervolgtraject kunnen de eerste projecten al in 2023 met de bouw starten. Het project heeft een looptijd van vier jaar vanaf toekenning. NWN! kan voor een impuls zorgen in de energietransitie en in het afbouwen van aardgasgebruik, tegen lage maatschappelijke kosten.

Versnelling energietransitie nodig

Het consortium NieuweWarmteNu! is gematigd tevreden dat de Groeifondscommissie onder voorwaarden een bijdrage van het Nationaal Groeifonds heeft toegekend. Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep: “De huidige situatie in Europa vraagt een versnelling van de energietransitie, waaronder de warmtetransitie. Het reduceren van aardgasimport door het gebruik van duurzame warmte is extra urgent geworden. NWN! kan daar een substantiële bijdrage aan leveren in de periode tot 2030. NWN! versterkt bovendien de Nederlandse economie en leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie. We willen daarom op korte termijn met de commissie in gesprek om snel invulling te kunnen geven aan de voorwaarden voor hun bijdrage aan NWN!”.

Stimulans warmtetransitie

EBN, stuurgroeplid voor de NWN!-aanvraag is verheugd met de toekenning van de Groeifondsbijdrage van NWN!. Herman Exalto (EBN): “Met deze bijdrage kunnen we een wenselijke stimulans geven aan de warmtetransitie in Nederland en daarmee aan de versnelling van de realisatie van duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte“.

Versnelling collectieve warmtesystemen

In het consortium NWN! werken overheden, (warmte) bedrijven, netbeheerders, energiecooperaties en kennisinstellingen samen om een versnelling te geven aan de inzet van duurzame collectieve warmte systemen. Naast de projecten die NWN! wil realiseren voor de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw, worden diverse innovaties in de praktijk gedemonstreerd. Hierdoor wordt de benutting van duurzame warmtebronnen zoals aardwarmte, restwarmte, zonthermie en aquathermie aanzienlijke vergroot.

Betrokken partijen

Het NWN! consortium bestaat uit op dit moment uit de volgende partijen: warmtebedrijven Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall, partijen die werken aan energie uit de ondergrond: EBN, Engie/Equans, Huisman en Shell, partijen die werken aan energie uit water: NWB Bank en verschillende waterschappen, gemeenten (Metropoolregio) Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht, provincies Gelderland, Limburg en Zuid-Holland, brancheorganisaties Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie, koepelorganisaties van energiecoöperaties: EnergieSamen en Energie van Utrecht, Warmtenetwerk Westland (enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer), kennisinstellingen Deltares en TNO, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.