Home Nieuws Nederlander maakt zich grote zorgen over betaalbaarheid van energie

Nederlander maakt zich grote zorgen over betaalbaarheid van energie

Beluister onze Podcasts
Nieuws

Grote bereidheid om ‘offers’ te leveren voor onafhankelijkheid van Russisch gas

De oorlog in Oekraïne is van grote invloed op hoe Nederlanders denken over betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening. Betaalbaarheid (51%) en betrouwbaarheid (32%) van energie zijn voor Nederlanders veel belangrijker geworden als gevolg van de oorlog.

Duurzaamheid blijft met 8% behoorlijk achter. Om onafhankelijk te worden van Russisch gas hebben Nederlanders veel over. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) werd uitgevoerd door Kien Onderzoek. Deze werden vandaag gepresenteerd tijdens de energietransitie talkshow Transition Talks.

Energieprijs bepalend

In het onderzoek, uitgevoerd onder een representatief deel van de Nederlandse bevolking, werd met name gevraagd naar de ‘energiekeuzes’ die Nederlanders op dit moment maken in samenhang met betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Als het gaat om de keuze voor energie is prijs verreweg de belangrijkste drijfveer (78), op afstand gevolgd door betrouwbaarheid (18%) en duurzaamheid (5%). De Nederlander verwacht dat de prijzen van energie verder zullen stijgen en een ruim een derde (35%) rekent er zelfs op dat op sommige momenten van de dag straks helemaal geen aardgas kan worden geleverd.

Grootste zorgen over prijs energie

De Nederlander maakt zich grote zorgen als het gaat om betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim acht op de tien maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van energie in de toekomst, 71 procent maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid (leveringszekerheid), en nog altijd ruim de helft (58%) maakt zich zorgen over de duurzaamheid van energie in de toekomst: dat de energietransitie niet snel genoeg gaat.

Geen gas uit Rusland

De uitkomsten van het onderzoek laten verder zien dat 71 procent van de Nederlanders vindt dat we geen gas meer moeten afnemen van Rusland. Over dit onderwerp werd de ondervraagden een aantal stellingen voorgelegd. Uit de resultaten hiervan blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het Groningen gasveld weer (gedeeltelijk) open kan, mits de Groningers daarvoor ruimhartig worden gecompenseerd. Daarnaast moet verder worden gezocht naar locaties voor gaswinning, bijvoorbeeld op de Noordzee, zo is de mening van het overgrote deel van de Nederlanders. En er dient meer te worden samengewerkt op Europees niveau: 81% is het ermee eens dat de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat die samenwerking er moet komen om onze energievoorziening te borgen.

Meer betalen voor onafhankelijkheid

Met betrekking tot de gewenste onafhankelijkheid van Russisch aardgas, is bijna de helft (46%) van de Nederlanders ook bereid daar meer voor te betalen. Een krappe meerderheid is bereid om duurzame(re) beslissingen te nemen en ruim een kwart (26%) is zelfs bereid om te accepteren dat er dan op sommige dagen geen aardgas beschikbaar is als we daarmee onafhankelijk worden van Russisch gas. Om de energietransitie te helpen versnellen zijn de ondervraagden minder toegevend. 64% is niet bereid om meer te betalen om de transitie te versnellen, en 65% is niet bereid om helemaal te stoppen met fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie.