Home Nieuws Infographic 2021: te veel tijd om te vullen met duurzaamheid?

Infographic 2021: te veel tijd om te vullen met duurzaamheid?

Nieuws

Voor het vijfde jaar op rij brengt EBN de infographic ‘energie in cijfers’ uit. De infographic brengt objectieve informatie over energie en het energiesysteem in Nederland overzichtelijk in kaart. Hiermee wil EBN eraan bijdragen dat de dialoog over de energietransitie wordt gevoerd op basis van de juiste feiten en cijfers. Wij hopen dat de inzichten leiden tot vruchtbare gesprekken over onze energievoorziening, nu en in de toekomst.

Infographic in drie delen

Dit jaar bestaat de infographic uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel laat de huidige energiecijfers in Nederland zien. Daarnaast plaatst de infographic de cijfers in de context van Europa. Hoe scoren we ten opzichte van andere Europese landen op het gebied van broeikasgassen, elektriciteit en hernieuwbare energie? In het laatste onderdeel kijken we naar de toekomst. Wat zijn de bouwstenen voor een duurzame energievoorziening?

Te veel tijd om te vullen met duurzaamheid?

Zoals de voorgaande jaren hebben we alle cijfers van het CBS vertaald naar overzichtelijke plaatjes. Daarbij kijken we naar uitstoot, energieverbruik, productie, import, export, elektriciteit en het eindverbruik. Die uitstoot van broeikasgassen is het gevolg van ons energieverbruik. Het doel van het Klimaatakkoord is om onze uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

De infographic gaat dieper in op de hoeveelheid energie die Nederland verbruikt en uit welke bronnen onze energie komt. Daarnaast laat de infographic zien welk gedeelte daarvan we zelf in Nederland produceren. Dat is ongeveer de helft van wat wij verbruiken. De rest importeert Nederland. Dat is voornamelijk olie, maar het aandeel gas wat we importeren wordt door de sluiting van Groningen ook groter. Een aanzienlijk gedeelte van ons energieverbruik wordt gebruikt om elektriciteit te produceren.

Maar, hebben we relatief meer uren in een dag dan duurzame energie? Het antwoord is ja. Momenteel kunnen wij slechts 1 uur en 49 minuten van de 24 uur ‘vullen’ met duurzaam opgewekte energie. Dat is nog niet zo veel. De overige uren leven we van fossiele energie. Er rest ons wellicht niet alleen te weinig tijd, maar ook te veel. Te veel uren van de dag die we ‘over’ hebben en die nog niet gevuld kunnen worden met duurzame energie.

Hoe scoren we ten opzichte van andere Europese landen?

Als tweede hebben we dit jaar gekeken hoe Nederland scoort ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om uitstoot van broeikasgassen, waar we onze elektriciteit van maken en welk aandeel van ons eindverbruik bestaat uit hernieuwbare energie.

Zo stoten Nederland en Duitsland relatief veel broeikasgassen uit met elektriciteit, gas, stoom en airconditioning voorziening. De Franse huishoudens stoten weer meer broeikasgassen uit in vergelijking met andere Europese landen. Een andere manier om de uitstoot per land te vergelijken is door te kijken naar de gemiddelde uitstoot per hoofd van de bevolking. Daarin heeft Nederland een hoog gemiddelde. Verklaringen hiervoor zijn dat Zweden veel meer kernenergie en biomassa als bronnen gebruikt en dat Nederland een relatief grote industriesector heeft.

Er is een groot verschil tussen de bronnen waaruit de verschillende Europese landen elektriciteit opwekken. Frankrijk en Zweden gebruiken veel kernenergie en waterkracht. Duitsland en Nederland gebruiken hiervoor nog voornamelijk fossiele bronnen. Daarnaast gaan in heel Europa steeds meer landen hernieuwbare bronnen gebruiken om in hun eindverbruik te voorzien. Nederland loopt hierin achter op andere landen. In Zweden komt inmiddels al meer dan de helft van het eindverbruik uit hernieuwbare bronnen.

Wat zijn de bouwstenen voor een duurzame energievoorziening?

Het derde onderdeel van de infographic kijkt vooruit richting 2030. Hoe zit het dan met onze energievoorziening in de toekomst? Wat zijn nu de bouwstenen voor een duurzame energievoorziening?

Waterstof

Duurzame gassen spelen een belangrijke rol in de toekomst. Één daarvan is waterstof. Er zijn momenteel drie soorten waterstof: grijs, blauw en groen. In de infographic leggen we de verschillen tussen efficiëntie en uitstoot uit van de verschillende soorten waterstof.

Groen gas

Een ander duurzaam gas is groen gas. Groen gas is het product dat ontstaat als het biogas wordt opgewaardeerd naar een hoger methaanpercentage en lager koolstofdioxidepercentage, zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De ambitie uit het Klimaatakkoord is om hier in 2030 70 PJ uit te winnen.

Elektriciteit

Daarnaast gaat duurzame elektriciteit een grote rol spelen. De groei van wind op zee en hernieuwbaar op land (zon en wind) neemt de afgelopen jaren gestaag toe. De ambitie uit het Klimaatakkoord voor hernieuwbaar op land ligt op 35 terawattuur en wind op zee op 49 terawattuur.

Warmte

Verder is er duurzame warmte. Warmte kan worden geproduceerd uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld aerothermie, aquathermie, bodemwarmte, zonthermie en aardwarmte. Andere bronnen van duurzame warmte zijn: verbranding van duurzame gassen, omzetting van duurzame elektriciteit en duurzame restwarmte.

Opslag

De laatste belangrijke bouwsteen voor een duurzame energievoorziening is opslag. Om aan de diversiteit van de energievraag te kunnen voldoen hebben we verschillende vormen van opslag nodig. Een aantal opslagtechnieken gebruiken we al, maar sommige gaan we ook in de toekomst actiever gebruiken. In de infographic leggen we de verschillen tussen de opslag van gassen, warmte en elektriciteit uit.

Meer informatie en bestellen

De infographic van 2021 bevat weer veel nieuwe informatie. Te veel om hier allemaal in een artikel te beschrijven. Daarom verwijzen wij graag door naar de website energieinnederland.nl. Hier zijn alle grafieken en tabellen met verhaallijn te lezen. Daarnaast geeft de pagina uitgebreide cijfers precies wat de naam al zegt. Hier staan alle cijfers per jaar of per tijdsperiode.