Home Nieuws Helft Nederlanders maakt zich zorgen over zekerheid van energie in de toekomst

Helft Nederlanders maakt zich zorgen over zekerheid van energie in de toekomst

Afbeelding van een hoofd met daarin windmolens
Nieuws

De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de zekerheid van energie in de toekomst. Een ruime meerderheid vindt dat er op Europees niveau moet worden samengewerkt om de energievoorziening te borgen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Kien Onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) naar energiezekerheid en duurzaamheid. Bij negen op de tien Nederlanders heeft de energiecrisis ervoor gezorgd dat men thuis bewust bezig is om het energieverbruik te verminderen. Ruim 80% geeft aan deze vermindering in het verbruik te willen handhaven, ook als de prijzen weer dalen.

Hoewel verduurzaming voor de helft van de Nederlanders dé manier is om de transitie te versnellen, vindt een ruime meerderheid (63%) energiezekerheid op dit moment belangrijker dan (de voortgang van) de energietransitie. 48 % van de Nederlanders, in het bijzonder mensen met een lagere opleiding of mensen zonder werk, maakt zich zorgen of zij ook in de toekomst kunnen vertrouwen op de levering van energie.Betaalbaarheid van energie (68 %) weegt voor de Nederlander in deze tijd verreweg het zwaarst, op ruime afstand gevolgd door beschikbaarheid (25 %) en duurzaamheid (7%).  Bijna iedereen (83%) vindt het dan ook belangrijk dat de overheid extra maatregelen treft om energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen.

Europese samenwerking

Ruim 84% van de Nederlanders is zich bewust van de samenhang van het Nederlandse energiebeleid met het Europese beleid. Ruim twee derde (67,3%) is van mening dat er op Europees niveau moet worden samengewerkt om de energievoorziening te borgen.

Structureel minder energie verbruiken

Om hun energieverbruik te verminderen zetten de meeste Nederlanders de verwarming lager (81,3%), douchen ze korter (63,3%) en laten ze de verwarming vaker uit (58,4%). Het ziet ernaar uit dat deze vermindering een structureel karakter heeft: Ruim een derde (36,9%) van de Nederlanders zegt dat zij, als de prijzen weer stijgen, wel meer zullen gaan gebruiken, maar niet zoveel als voorheen. 43,6% is voornemens hun huidige verbruik te handhaven en slechts 8,8% van de Nederlanders geeft aan dat zij, als de prijzen weer dalen, weer net zoveel (of meer) energie zullen gaan gebruiken als voorheen.

Een opgave van iedereen

De energietransitie is een opgave van iedereen. Niet alleen van de overheid en bedrijven, maar ook van consumenten, zo vindt tweederde (66%) van de Nederlanders. De overgang naar duurzame energie is echter niet voor iedereen haalbaar en betaalbaar, stelt een ruime meerderheid (58,5%). Dit wordt bevestigd door de plannen voor verduurzaming van het eigen huis in 2023: voor een kwart (24%) van de Nederlanders is dit niet van toepassing omdat zij geen eigen huis hebben en nog eens een kwart (23%) geeft aan de financiële middelen hiervoor (nog) niet te hebben.