Home Nieuws Geothermie Nederland en EBN lanceren Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Geothermie Nederland en EBN lanceren Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Foto van project Aardwarmte
Nieuws

Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. De leden van Geothermie Nederland stemden unaniem in met deze Industriestandaard zodat alle belanghebbenden kunnen blijven vertrouwen op veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. Dit is essentieel om aardwarmte te kunnen toepassen als natuurlijke bron van duurzame warmte in de energietransitie.

Kansrijke toekomst

De aardwarmtesector is een jonge sector met een kansrijke toekomst. Warmte uit de ondergrond maakt het mogelijk om gebouwen en kassen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat het belangrijk is dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen, heeft de aardwarmtesector een industriestandaard ontwikkeld voor het ontwerpen van aardwarmteputten.
Herman Exalto, Programma Manager Geo-Energie bij EBN, “Geothermie heeft een enorme potentie. Om de sector te laten groeien zijn standaarden nodig. Er is veel geleerd van de eerste aardwarmteprojecten en dat heeft zich nu vertaald in een industriestandaard zodat we veilig en duurzaam aardwarmte kunnen winnen.”.

Radboud Vorage, voorzitter Geothermie Nederland: “Deze industriestandaard is een mijlpaal voor onze sector. We hebben ook goed geluisterd naar de zorgen van de verschillende belanghebbenden zoals SodM en de waterwinsector. We blijven als sector natuurlijk continu innoveren en de industriestandaard zal hierin meegroeien.”‘

Veilige en verantwoorde winning

Na ongeveer tien jaar ervaring met aardwarmtewinning in Nederland, is gebleken dat een deel van de eerste generatie aardwarmteputten te maken heeft met corrosie of andere putintegriteitsproblemen. Deze ervaring en de recent doorgevoerde innovaties in het putontwerp vormen het uitgangspunt van de industriestandaard. Deze industriestandaard beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus, van ontwerp tot en met ontmanteling. Op deze manier garandeert de sector de putintegriteit van aardwarmteputten en wordt het risico verkleind op het lekken van formatievloeistoffen naar de ondergrond en het vermengen van ondiepe waterlagen buiten de putten. De industriestandaard speelt daarom een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de aardwarmtesector. Putontwerpen die vanaf januari 2021 worden gemaakt, moeten aan deze standaard voldoen.

De norm

De industriestandaard geldt als de norm voor het ontwerp van aardwarmteputten. Alle leden van Geothermie Nederland zijn verplicht deze industriestandaard te gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe putten. Operators, die deze standaard aanhouden, werken veilig en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, houden rekening met hun omgeving & milieu en hebben een duurzaam putontwerp voor de gehele levensduur van de put.

Handhaving

Nieuwe putontwerpen moeten onder andere worden voorgelegd aan SodM, zij toetst of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en houdt blijvend toezicht gedurende de gehele levensduur van de aardwarmteput.

Lees hier het hele nieuwsbericht op de website van Geothermie Nederland.

Bekijk de Factsheet Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Foto van overhandiging Industriestandaard