Home Nieuws Extra onderzoek nodig voor aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden

Extra onderzoek nodig voor aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden

Nieuws

Data van de brontest bij het aardwarmteproject “Warmte van Leeuwarden” geven op dit moment onvoldoende zekerheid over het vermogen van de aardwarmtebron. Daarom is besloten tot verder technisch onderzoek van de bron voordat besluiten over aanleg van o.a. het benodigd warmtenetwerk worden genomen. Dit onderzoek gaat mogelijk enige maanden in beslag nemen.

Hogere temperatuur dan gedacht

Hoewel de eerste resultaten van de brontest leidden tot onzekerheid omtrent het vermogen van de bron, bleek de temperatuur van het beschikbare water wel hoger dan verwacht. Data uit de put laten echter ook zien dat de doorstroming van het water in de ondergrond vooralsnog onvoldoende is gebleken. Dit is aanleiding voor het extra onderzoek.

Eerste aardwarmteproject EBN

Het Friese aardwarmteproject is het eerste geothermisch project waarin EBN als non-operating partner participeert. Het project is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma waarin naast EBN ook Ennatuurlijk en Shell participeren. EBN participeert in aardwarmteprojecten zoals het project in Leeuwarden om mede vorm te geven aan de versterking en versnelling van de aardwarmtesector in Nederland. Daarnaast draagt deelname van EBN bij aan het optimaal en duurzaam gebruik van de publieke ondergrond. Deze vorm van risicodragende deelname is vergelijkbaar met de wijze waarop EBN ook deelneemt in olie- en gasprojecten.