Home Nieuws Evaluatie: geothermiesector professionaliseert verder

Evaluatie: geothermiesector professionaliseert verder

Foto van project Aardwarmte
Nieuws

De Nederlandse geothermiesector zet de juiste stappen op weg naar verdere professionalisering. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is in de evaluatie ook positief over de rol die EBN speelt. Zo wijst de toezichthouder erop dat EBN in samenwerking met Geothermie NL de industriestandaard Duurzaam Putontwerp heeft ontwikkeld. SodM verwacht ook dat een toekomstige wettelijk verplichte deelname van EBN in geothermieprojecten een verdere positieve impact op de sector gaat hebben.

Publieke acceptatie aardwarmte

“De geothermiesector heeft echt handen en voeten gegeven aan de kritiek die SodM in 2017 had op de sector. Deze professionaliseringslag is nodig om veilig werken en een beperking van impact op het milieu te bevorderen. Maar ik zie het ook als essentieel om publieke acceptatie van geothermie als duurzame bron in de warmtetransitie te bevorderen,” zegt Herman Exalto in reactie op het rapport. Exalto is binnen EBN als programma manager verantwoordelijk voor de geothermie-activiteiten.

Kennisdeling uitbouwen

Ten aanzien van het punt van kennisdeling binnen de sector ziet Exalto in het rapport een aansporing om daar nog meer op in te zetten. ”SodM merkt op dat de sector bijvoorbeeld nog te weinig doet aan het periodiek reviewen van bestaande studies en risico-inventarisaties op basis van nieuwe technische inzichten. Een terecht punt waar EBN ook vanuit haar kennisrol graag een verdere bijdrage aan wil leveren. Met een toekomstige verplichte deelname krijgt EBN breed in- en overzicht in projecten en daardoor kunnen wij ook dit aspect beter vormgeven.”

Afbouw algemeen verscherpt toezicht

Op basis van haar huidige analyse van de sector heeft SodM besloten om het geldende algemeen verscherpte toezicht op geothermie-projecten los te laten. Wel blijft de toezichthouder waar nodig extra alert op bestaande projecten. Exalto: “Dit is een belangrijke ontwikkeling. Het is een erkenning dat wij sectorbreed in de afgelopen vier jaar hebben laten zien de kritiek uit 2017 serieus aan te pakken. Als EBN willen wij, onder meer via brancheorganisatie Geothermie NL, hier ook de komende jaren op door blijven bouwen om zo de inzet van geothermie in Nederland te versterken en te versnellen. Alleen dan kunnen we de belofte van geothermie in de energietransitie waarmaken.”