Home Nieuws Eindrapportage ‘Collectieve warmtevoorziening RES Regio Rotterdam Den Haag’ en RES 1.0 Rotterdam Den Haag gepubliceerd

Eindrapportage ‘Collectieve warmtevoorziening RES Regio Rotterdam Den Haag’ en RES 1.0 Rotterdam Den Haag gepubliceerd

Afbeelding Erasmus brug Rotterdam
Nieuws

De eindrapportage ‘Collectieve warmtevoorziening RES Regio Rotterdam Den Haag’ die Invest-NL & EBN gezamenlijk hebben laten uitvoeren voor de samenwerking met de RES Regio Rotterdam Den Haag is vandaag gepubliceerd, evenals de RES 1.0 die mede op deze analyse is gebaseerd.

Regionale Energie Strategie

Vandaag heeft de RES Rotterdam Den Haag haar RES 1.0 gepubliceerd voor besluitvorming die voor 1 juli 2021 plaats gaat vinden. In de Regionale Energie Strategie (RES) vertaalt de energieregio Rotterdam Den Haag de afspraken uit het Klimaatakkoord in regionale ambities en oplossingsrichtingen voor elektriciteit, warmte en duurzame brandstoffen. De RES Rotterdam Den Haag bestaat uit 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland en vier waterschappen.  De RES 1.0 en meer informatie over het RES proces is hier te vinden.

Voor de Uitvoeringslijn Warmte in de RES 1.0 hebben Invest-NL & EBN nauw samengewerkt met de RES Rotterdam Den Haag. Hierbij hebben Invest-NL & EBN een achtergrondanalyse laten maken door een consortium van Royal HaskoningDHV (hoofdaannemer), Gradyent en Fakton. Mede op basis van deze analyse is de RES 1.0 voor het onderdeel warmte tot stand gekomen. In het onderzoek, waarin nauw is samengewerkt met de opdrachtgevers en het RES team, zijn ook alle gemeenten, provincie Zuid-Holland en waterschappen en in de regio actieve publieke en private marktpartijen veelvuldig betrokken.

Vooruitblik

De analyse verkent de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een bovengemeentelijke Regionale Structuur Warmte (RSW) voor 2030 met een doorkijk naar 2050.  Het geeft een verdieping van het inzicht in de relevante beschikbare warmtevraag en warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte voor de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen in de regio. Het verkent de mogelijke technische economische ontwikkeling ervan aan de hand van drie scenario’s Eiland, Kralenland en Samenland. Het onderzoek geeft aan dat een Samenland scenario relatief lagere maatschappelijke kosten kent en een goede betrouwbaarheid laat zien. Download hier het eindrapport van de analyse.

Verbindende kracht

Invest-NL en EBN zijn blij dat ze in de goede samenwerking met het RES team en via deze verdiepende en verkennende analyse hebben kunnen bijdragen aan de inzichten voor de mogelijke ontwikkeling van collectieve warmtesystemen in de RES Regio Rotterdam Den Haag. Beide organisatie zien met bijzondere belangstelling de uitkomsten van de besluitvorming over de RES 1.0 tegemoet.

In mei zal een bijeenkomst volgen voor de betrokken gemeenten, provincie, waterschappen en publieke en private marktpartijen waar het onderzoek en de RES 1.0 op het onderdeel warmte nader wordt toegelicht en besproken. Nadere informatie hierover volgt spoedig vanuit het RES team.

Energiestrategie