Home Nieuws EBN treedt toe tot de Green Deal Geothermie Brabant

EBN treedt toe tot de Green Deal Geothermie Brabant

Nieuws

Utrecht, woensdag 28 juni 2017 – EBN treedt op verzoek van de huidige partners toe tot de Green Deal Geothermie Brabant. Met deze toetreding kan EBN haar kennis en expertise inzetten om de ontwikkeling van het potentieel aan geothermie in Noord-Brabant samen met de andere partijen sterk te versnellen. Het doel van deze Green Deal is verduurzaming van de energiemix in Brabant door het professionaliseren van de sector en behalen van economische schaalvoordelen door opschaling en krachtenbundeling. EBN kan hier door middel van haar portfoliobenadering een concrete invulling aan geven.

De Green Deal Geothermie Brabant is in april 2016 gestart door 18 verschillende partijen, waaronder de provincie en verschillende gemeentes, warmte-afnemers, operators en de Rijksoverheid. De Green Deal partijen beogen om te werken aan de realisatie van vijf geothermie projecten waarmee 20.000 woningen, 3 productiebedrijven en meerdere glastuinders van warmte kunnen worden voorzien en die samen een besparing tot 135.000 ton CO2 kunnen opleveren. EBN zal voor deze Green Deal, samen met Geothermie Brabant B.V., naar mogelijke versnelling van deze vijf projecten kijken en naar die van de bredere ontwikkeling van het potentieel aan geothermie in Brabant.

EBN, als staatsdeelneming van oudsher actief in de exploratie en winning van olie en gas, adviseert EZ over de ontwikkeling van geothermie in Nederland. Daarbij zet EBN haar kennis van de ondergrond, en manier van werken in de olie- en gassector, breed in. De kern hiervan die wordt ingezet voor deze Green Deal is de zogeheten portfoliobenadering, die gericht is op het exploreren en ontwikkelen van zoveel mogelijk ondergronds potentieel in meerdere projecten, waar leereffecten resulteren in onder andere sterke risico- en kostenreductie, veilige en verantwoorde integrale projectontwikkeling en financieringsvoordelen. De portfoliobenadering zal EBN ook inzetten bij de eerder deze maand gesloten Green Deal Ultra Diepe Geothermie, waar de potentie van de ondergrond dieper dan vier kilometer wordt onderzocht.

Green Deals zorgen door middel van samenwerking tussen bedrijven, organisaties en burgers voor een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groei van duurzame energie in Nederland. Door de inzet van geothermie kan het warmteverbruik verduurzaamd worden en de provincie Noord-Brabant heeft in haar programma Energie deze bron geïdentificeerd als een van de duurzame energievormen met potentie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Hoenderdos van de afdeling Communicatie & Public Affairs, 06-35120075.