Home Nieuws EBN lanceert hernieuwde infographic ‘Energie in Nederland 2019’

EBN lanceert hernieuwde infographic ‘Energie in Nederland 2019’

Nieuws

Energie Beheer Nederland (EBN) lanceert de hernieuwde infographic ‘Energie in Nederland 2019’. De infographic geeft in een oogopslag inzage in het Nederlandse energiesysteem en geeft antwoord op vragen als ‘Hoe zit het met de energiewinning en het energieverbruik?’, ‘Welke bijdrage wordt door de verschillende sectoren geleverd?’ en ‘Hoe is de verhouding tussen gas- en elektriciteitsverbruik?’.

Nieuw in de versie van dit jaar is de klimaatthermometer. Deze geeft aan hoe Nederland scoort als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. De score over 2017 geeft aan dat we op een niveau zitten van 193 Mton CO2-equivalent. Ten opzichte van het ijkjaar 1990 is dat een verbetering van 29 Mton, en om de doelen van 2030 te halen is een verder daling van 82 Mton noodzakelijk.

De informatie geeft reden voor een goed gesprek en dat is precies wat wij willen. Naar aanleiding van de onthulling in januari zijn verschillende goede gesprekken gevoerd over de klimaatthermometer en de interpretatie daarvan. Kort daarop is de doorrekening van het PBL binnengekomen, waardoor we nieuwe data tot onze beschikking hebben gekregen. Hierdoor hebben wij de infographic een extra aanvulling kunnen geven.

De laatste versie van de infographic is zowel in het Nederlands als in het Engels te downloaden via de kennisbank van EBN.