Home Nieuws EBN gunt uitvoering Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte aan Berenschot en PanTerra

EBN gunt uitvoering Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte aan Berenschot en PanTerra

Nieuws

In opdracht van EBN gaan Bureau Berenschot en PanTerra Geoconsultants het Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland maken. Het doel is om met de huidige kennis een actueel overzicht te geven over hoe en waar aardwarmte in Nederland veilig, verantwoord, duurzaam en kosteneffectief kan worden ontwikkeld. Dit ontwikkelplan is mede bedoeld als actuele informatiebron voor partijen in de dertig Regionale Energiestrategieën (RES-en).

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze warmtevoorziening. Het potentieel van aardwarmte is dynamisch van karakter. De ontwikkeling van aardwarmte hangt af van de lokale warmtevraag, de ontwikkeling van warmtenetten en de ondergrond. Inzichten hierin kunnen veranderen in de tijd. De focus van het exploratie- en ontwikkelplan ligt daarom op de integrale benadering van de Nederlandse ondergrond met warmtenetten en de warmtevraag op basis van de meest actuele gegevens. Op die manier kan het plan ook antwoord geven op de vraag wat aardwarmte kan betekenen voor de glastuinbouw, gebouwde omgeving en industrie. Per RES-regio zal vervolgens inzichtelijk worden gemaakt wat de inzetbaarheid en mogelijkheden voor aardwarmte in de regio zijn.

Play-based portfoliobenadering

Het plan past onder meer de zogenaamde ‘Play-based portfoliobenadering geothermie’ toe die TNO en EBN voor aardwarmte ontwikkelden en die IF Technology, CE Delft en Berenschot in 2019 toepasten in ‘Opschaling aardwarmte in warmtenetten’. Deze benadering staat voor planmatig beheer en doelmatige winning van aardwarmte. Het legt de basis voor een gecoördineerde en duurzame ontwikkeling van aardwarmteprojecten. Het maakt slim gebruik van  plays en subplays in de ondergrond. Dit zijn formaties met vergelijkbare geologische eigenschappen waarin belangrijke leereffecten optreden. Zo kunnen risico’s en kosten sterk worden verminderd.

Masterplan Aardwarmte Nederland

Het Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland is één van de acties afkomstig uit het Masterplan Aardwarmte Nederland. Het Masterplan buigt zich over de vraag hoe aardwarmte, de warmtenetten en de warmtevraag zich optimaal in samenhang kunnen ontwikkelen. Daarbij geeft het plan een heldere analyse van de huidige situatie en een routekaart met acties voor alle partijen om de gestelde ambities te behalen.

Gebundelde disciplines

Door de combinatie van Berenschot en PanTerra als uitvoerende partijen worden de verschillende disciplines die nodig zijn voor het uitwerken van de opdracht gebundeld. Hierbij zal Berenschot zich meer richten op de bovengrond en PanTerra op de ondergrond. Tijdens de uitvoering van de studie stemmen we af met diverse externe partijen, bijvoorbeeld de partijen uit het Masterplan, TNO, ECW en de RES-regio’s. Zo zorgen we dat de resultaten van deze studie de actualiteit zo goed mogelijk weerspiegelen. Naar verwachting zal het exploratie- en ontwikkelplan medio maart 2020 worden opgeleverd.