Home Feiten en cijfers Kennisbank Energietransitie Vertrouwen en betrokkenheid bij de energie- en warmtetransitie

Vertrouwen en betrokkenheid bij de energie- en warmtetransitie

De komende jaren vindt in de gebouwde omgeving als onderdeel van de energietransitie de warmtetransitie plaats. In hoeverre voelt de gemiddelde Nederland zich betrokken bij de transitie in de eigen gemeente, en hoe wil men betrokken worden?

Warmtenetten zijn in de gebouwde omgeving één van de technieken om bestaande bouw te verduurzamen. EBN zocht uit hoe er gedacht wordt door Nederlanders over de verantwoordelijkheden rondom de warmtenetten en de productie en levering. Ook komt de vraag aan de orde of de gemiddelde Nederlander wel wil overstappen op een warmtenet.