Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Generieke businesscase ondiepe geothermie in warmtenetten

Generieke businesscase ondiepe geothermie in warmtenetten

Hoe ziet het systeem en de businesscase er voor de inzet van lage temperatuur aardwarmte, ook wel ondiepe geothermie genoemd, voor het verwarmen van woningen? Dit is de centrale vraag die aan de basis ligt van deze publicatie. Deze uitgave biedt de lezer een generieke businesscase lage temperatuur aardwarmte in warmtenetten.

Deze publicatie is geschreven door Greenvis in samenwerking met EBN. Een werkgroep met daarin Ennatuurlijk, Gemeente Eindhoven, EBN en Greenvis heeft daarbij nagedacht over de scope en alle belangrijke systeemkeuzes en uitgangspunten. Dit heeft geresulteerd in een generieke businesscase waarmee verschillende varianten kunnen worden doorgerekend o.b.v. van het gemaakte schetsontwerp en bijbehorende begroting.

EBN maakt deel uit van het collectief WarmingUP, en ziet veel voordelen van de inzet van de door WarmingUP ontwikkelde tools voor warmtetransitievraagstukken. Hierbij gaat het dan specifiek om de Design Toolkit waarmee warmtenetontwerpen gemaakt kunnen worden. Deze tool is dan ook gebruikt in de uitwerking van deze studie.

Bij deze publicatie

Kijk ook het event van 15 september 2022 over lage temperatuur aardwarmte in warmtenetten terug.