Home Events Week van de Aardwarmte 2022 Versnelt laagtemperatuur aardwarmte duurzame (collectieve) warmtesystemen?
Terugblik

Expertsessie: Versnelt laagtemperatuur aardwarmte duurzame (collectieve) warmtesystemen?

Voor het winnen van aardwarmte wordt in Nederland traditioneel naar warmte gezocht op zo’n 2-4 km diepte. Maar wat zijn de scenario’s en implicaties voor bijvoorbeeld de business case als je aardwarmte in 500 tot 1.500 meter diep gelegen gesteentelagen wint? En welke voor- en nadelen levert de daarmee gewonnen laagtemperatuur aardwarmte op?

EBN is samen met De Warmtetransitie Makers, EnNatuurlijk, ENCOR en de gemeente Tilburg op zoek gegaan naar de haalbaarheid van dergelijke ondiepe geothermie in de gebouwde omgeving. Kan het bijdragen aan het sneller implementeren van duurzame (collectieve) warmtesystemen op basis van aardwarmte?

Romy Hurkmans – EnNatuurlijk, Maaike Paulissen – Gemeente Tilburg, Marijn Renting – EBN, John Boon – de WarmtetransitieMakers en Henk Hermelink – ENCOR bespraken de eerste uitkomsten en implicaties van ondiepe geothermie op de warmtetransitie.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze sessie een vraag? Neem dan contact op met het aardwarmte team van EBN.