Home Feiten en cijfers Kennisbank Energietransitie Focus 2019- Energie in beweging

Focus 2019- Energie in beweging

Focus – Energie in beweging EBN’s jaarlijkse magazine over de stand van zaken van de energietransitie. Het centrale thema dit jaar is ‘draagvlak’. In deze editie laten de mensen die aan het roer staan van de transitie het achterste van hun tong zien. Zonder draagvlak geen transitie, is de conclusie uit interviews met verschillende opinieleiders in de energietransitie.

Focus brengt dit jaar achtergronden en opinies over: klimaatverandering, klimaatakkoord, draagvlak, aardwarmte, Noordzee, CO2-opslag en feiten & cijfers over de transitie en de Nederlandse ondergrond. De tijd van plannen maken ligt achter ons, daarover is overeenstemming. Duidelijk wordt dat alle publieke organisaties hun rol aan het herdefiniëren zijn in de context van de transitie.