Ecologie workshop

Op 9 februari 2023 heeft de Ecologie workshop voor de energiesector plaatsgevonden. Download hier de zip-map met presentaties en het verslag van het event.  

De Noordzee speelt een cruciale rol in de Nederlandse energietransitie. Waar voorheen de voornaamste infrastructuur op de Noordzee voortkwam uit olie & gaswinning activiteiten, verschuift dit nu naar grootschalige ontwikkeling van windparken, CO2-opslag en mogelijke waterstofproductie en -opslag. Behoud en versterking van de ecologische waarden bij deze ontwikkelingen is belangrijk. Het uitwisselen van kennis en ervaringen van de industrie, beleidsmakers en natuurorganisaties kan hierbij een essentiële rol spelen. De ecologie workshop is georganiseerd vanuit een samenwerking tussen EBN, Element NL, CoP Noordzee, NWEA en TenneT. 

Om het zip-bestand te openen, ga via de verkenner naar ‘downloads’ en zoek de zip-map. Klik op de map met de rechtermuisknop, selecteer ‘Alles uitpakken’ en volg de verdere instructies.