Home Events Week van de Warmtetransitie

Week van de Warmtetransitie

Duurzame warmte, zoals aardwarmte, speelt een belangrijke rol in de energietransitie. We gebruiken namelijk ongeveer 40% van de energie voor warmtetoepassingen zoals het verwarmen van onze huizen en gebouwen. De warmtetransitie vraagt om een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen in de warmteketen. Daarover gaan we met elkaar in gesprek van 11-15 december. Zo organiseren we een bijeenkomst op woensdag 13 december en bieden we op deze pagina diverse achtergrondartikelen en rapporten aan tijdens deze week.

Dag van de Warmtetransitie

Op woensdag 13 december brengt Energie Beheer Nederland alle laatste kennis, best-practices en inspirerende sprekers bij elkaar in TivoliVredenburg, Utrecht. Je kunt je eigen programma samenstellen aan de hand van maar liefst negen deelsessies. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Programma

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het programma. Hier vind je de meest recente versie. In de blauwe balk vind je het dagprogramma Per ronde heb je keuze uit 1 deelsessie.

Deelsessies

Ronde 1:
– SCAN voor projectontwikkelaars deel 1
De SCAN-onderzoeksboringen: voortgang en planning. Intro door Koenraad Elewaut (EZK), presentatie door Marten ter Borgh en Gitta Zaalberg (EBN). Look-back on 5 years of SCAN 2D seismic acquisition and (re)processing. Presentatie door Johannes Rehling (EBN).
– Het creëren van duurzame warmtevraag: versnelling van de volloop
Een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen is het aansluiten en inpandig aanpassen van woningen in warmtekavels, zodat mensen thuis warmte van duurzame bronnen en warmtenetten daadwerkelijk comfortabel ontvangen. Deze opgave gaat veel tijd en inspanning kosten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze volloop zo goed mogelijk en op tempo verloopt? Wie zijn er verantwoordelijk voor om de volloop achter de voordeur in de praktijk voor te bereiden en uit te voeren? Gesprekstafel: Henry Terlouw, Den Haag; Johan Noordhoek, Den Haag; Lydia Hameeteman, Rotterdam; Wendy Dubbeld, Stichting Warmtenetwerk; Wouter van den Wildenberg, Fakton
– De gewijzigde mijnbouwwet voor aardwarmte en vergunningverlening
Sinds 1 juli 2023 is de Mijnbouwwet voor aardwarmte gewijzigd. Wat moet je als gemeente weten over de nieuwe wet- en regelgeving rondom aardwarmte en hoe werkt het mijnbouwvergunningentraject? Mirjam de Paus en Sofie Smits van EZK nemen je mee in de nieuwe systematiek van de Mijnbouwwet en vertellen over het zoekgebied, de startvergunning en de vervolgvergunning, deelname van EBN en het overgangsrecht voor bestaande vergunningen. Sprekers: Sophie Smits (EZK) & Mirjam de Paus-Kruijswijk (EZK).

Ronde 2:
– SCAN voor projectontwikkelaars deel 2 & Haalbaarheid van lithiumwinning in Nederland
Nieuwe inzichten door SCAN seismiek: H30-diep en de kartering van geothermische reservoirs in zuid Nederland. Presentatie door Johan ten Veen (TNO). Haalbaarheid van lithium winning uit geothermisch water in Nederland: Status van 2023. Presentatie door Hans van ’t Spijker (Witteveen+Bos).
– De conceptwet Collectieve Warmte, de laatste stand van zaken
De conceptwet Collectieve Warmte is recent naar de Raad van State verstuurd. Wat zijn de grote lijnen van de conceptwet? Anne Melchers en Femke Heine van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nemen je mee langs de grote lijnen van de conceptwet en de uitdagingen tijdens de totstandkoming van de conceptwet. Sprekers: Anne Melchers (EZK), Femke Heine (EZK).
– Regionaal samenwerken bij de ontwikkeling van aardwarmte: noodzaak of complicatie? (vol)
Aan de hand van twee prakijkvoorbeelden gaan we kijken hoe je kunt samenwerken om geothermie te versnellen. Wat kunnen we leren van elkaar en hoe kan regionale samenwerking gemeenten helpen om verder te komen met de ontwikkeling van geothermie. Sprekers: Danielle Valkenburg (Gemeente Helmond) en Frank Schoof (Metropoolregio Amsterdam).

Ronde 3:
– Recente aardwarmteprojecten toegelicht (vol)
Charlotte de Wijkerslooth van HVC vertelt over aardwarmte in de praktijk: Maasdijk en Polanen. Walter Eikelenboom van Aardyn en Beer van Esser van de TU Delft vertellen over een gloednieuw Delfts doublet met een veelbelovende wetenschappelijke toekomst
– Verschillende perspectieven op draagvlak in een warmteproject
Maatschappelijk draagvlak is een belangrijke randvoorwaarde voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We gaan vanuit drie verschillende perspectieven reflecteren op de vraag hoe we het maatschappelijk draagvlak voor de warmtetransitie kunnen vergroten. Gerwin Verschuur van Energie Samen vertelt vanuit het perspectief van de burger, Serge Santoo van Polycentric vanuit het perspectief van het warmtebedrijf en Irmgard Jansen van de gemeente Den Haag vanuit het perspectief van de gemeente.
– Hoe werkt aardwarmte en hoe kun je als gemeente gebruik maken van SCAN-data?
Hoe werkt aardwarmte? Welke rol kan aardwarmte spelen in het warmtenet? Welke data heb ik nodig? Welke data is er beschikbaar vanuit SCAN en wat kun je ermee als gemeente? Wat zijn de vervolgstappen voor decentrale overheden en marktpartijen nadat data uit het SCAN programma beschikbaar wordt? Eveline Rosendaal, geoloog en manager business development bij EBN geeft je een introductie in aardwarmte. Spreker: Eveline Rosendaal (EBN).

Wanneer

Dag van de Warmtetransitie: 13/12/2023
09:15 - 17:00 uur

Locatie

TivoliVredenburg, Utrecht

Kosten deelname

Gratis

Programma
09:15 Inloop & ontvangst
09:50 Welkom door Yolande Verbeek
10:15 Keynote speech Lot van Hooijdonk: Hoe versnel je de gemeentelijke warmtetransitie?
10:45 Korte pauze
11:00 Deelsessies ronde 1
12:00 Gevarieerde lunch
13:00 Deelsessies ronde 2
14:00 Korte pauze
14:15 Deelsessies ronde 3
15:15 Korte pauze
15:30 Keynote speech Herman Exalto: Maatschappelijke waarde van warmte
16:00 Wrap-up
16:15 Afsluitende borrel

Lunch
Lunch en drankjes zijn inbegrepen

De Dag van de Warmtetransitie is onderdeel van de Week van de Warmtetransitie. Aanmelden is niet meer mogelijk.