Home Events Week van de Aardwarmte 2022 Warmtetransitie: De terugkeer van de nutsbedrijven?
Terugblik:

Dialoogtafel – Warmtetransitie: de terugkeer van het nutsbedrijf?

Collectieve warmtesystemen zijn voor een groot gedeelte van de gebouwde omgeving dé verduurzamingsstrategie met de laagste nationale kosten. Duurzame collectieve warmtenetwerken, bijvoorbeeld op basis van aardwarmte en aquathermie, bieden stevige kansen om o.a. de gebouwde omgeving te verduurzamen. Maar wat is daarbij het ideale marktmodel voor de benodigde grootschalige uitrol en leidt dit tot de terugkeer van de nutsbedrijven?

In deze dialoogtafel gingen Tjalling de Vries (Ministerie van EZK), Jop Fackeldey (Provincie Flevoland), Ernst Japikse (St. Warmtenetwerk & EnNatuurlijk), Siward Zomer (EnergieSamen) en Herman Exalto (EBN) in debat over de vraag hoe de regulering en marktordening van collectieve warmte georganiseerd moeten worden. EBN presenteerde daarbij opinie-onderzoek over hoe gemiddelde Nederlander denkt over dit vraagstuk.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze sessie een vraag? Neem dan contact op met het aardwarmte team van EBN.

Kijk event terug