Home Nieuws Nederlander wil meer betrokken worden bij de energietransitie

Nederlander wil meer betrokken worden bij de energietransitie

Aardwarmte en de energietransitie
Nieuws

Aanzienlijk draagvlak voor grotere overheidsrol op warmtedossier

Een ruime meerderheid van de Nederlanders voelt zich op dit moment onvoldoende betrokken bij de energietransitie in de eigen gemeente. Een zeer ruime meerderheid vindt de klimaatdoelen wel belangrijk tot zeer belangrijk, maar slechts een kwart van de Nederlanders denkt dat deze doelen in 2050 zijn behaald.

Resultaten nieuw opinieonderzoek

Inzetten op collectieve warmte kan bijdragen aan het behalen van deze doelen. Tweederde van de Nederlanders wil dat de overheid daarbij meer verantwoordelijkheid neemt. Dit blijkt uit opinieonderzoek dat Energie Beheer Nederland eind augustus heeft uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden besproken tijdens de Week van de Aardwarmte van 12-16 september.

Grafiek: ruim 68% van de Nederlanders voelt zich onvoldoende betrokken bij de energietransitie in de eigen gemeente.

Duidelijk signaal voor benodigde versnelling

Herman Exalto, Programme Manager Geo-energie bij EBN, ziet de uitkomsten van het onderzoek als een signaal en daarmee tegelijkertijd ook als een kans om de betrokkenheid bij de energietransitie op gemeentelijk niveau te vergroten. “Er moet een versnelling van de energie- en warmtetransitie gaan plaatsvinden. Juist het verduurzamen van de warmtevraag gaat in de wijken, straten en de eigen woning gebeuren. Uit ons onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de energie- en daarmee de warmtetransitie er is. Het is nu zaak om bewoners tijdig en voldoende te betrekken en aan de slag te gaan. Want de transitie gaat qua verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving nu al veel te traag. Wat opvalt in ons onderzoek is dat bijna 70% van de Nederlander geen moeite heeft met een aansluiting op een warmtenet.”

Grafiek: 68% van de Nederlanders heeft er geen moeite mee om te worden aangesloten op een warmtenetwerk.

Nederlander: overheid verantwoordelijk voor warmte

In het onderzoek geeft 71,6% van de Nederlanders aan dat de verantwoordelijkheid voor de (ontwikkeling van) warmtenetten bij de centrale en decentrale overheden zou moeten liggen. Deze warmtenetten zorgen ervoor dat huishoudens kunnen worden aangesloten op duurzame warmte zoals aardwarmte of aquathermie. Waar het gaat om de productie en verkoop van warmte vindt 55% dat de overheid verantwoordelijk moet zijn.  30,1% van de respondenten geeft er de voorkeur aan om de productie en verkoop van warmte in handen te geven van commerciële bedrijven c.q. van publiek-private samenwerkingen. De verantwoordelijkheid voor collectieve warmte is op dit moment onderwerp van discussie in politiek Den Haag.

Grafiek: Nederlander wil in zeer ruime meerderheid (71,6 procent) dat de overheid verantwoordelijk wordt voor de warmtenetten.

Publiek model rond warmte?

“Ondanks de zorg die er heerst over vertrouwen in de overheid lijkt de Nederlander er geen probleem mee te hebben om de warmtevoorziening in handen van de overheid te leggen. Dat lijkt een forse breuk zijn met hoe we in dit land warmte nu organiseren,” zegt Exalto. “Ik kan me voorstellen dat een uiteindelijke keuze voor een publiek model door middel van een publiek-private samenwerking brede steun krijgt. Dan is de overheid ook actief betrokken, maar blijven we kennis en ervaring van de bestaande warmtebedrijven benutten.”

Welke overheid meer betrokken bij warmte

Over de vraag welke overheid meer betrokken moet zijn bij warmte is wel verdeeldheid. Van de Nederlanders die een rol zien voor de overheid wil de grootste groep dat de landelijke overheid een rol speelt in de warmtenetten (42,5%), maar ook bij de productie en verkoop van warmte (54,7%). Bij provincies ligt dit op 20,7% en 17,8% respectievelijk. Gemeenten mogen van 36,8% betrokken zijn bij de warmtenetten, en voor 27,5% bij de productie en verkoop van warmte.

Grafiek: de landelijke overheid mag van de meeste Nederlanders hoofdverantwoordelijk zijn rond warmte

Verantwoording onderzoek

EBN liet van 22 tot en met 24 augustus 1900 Nederlanders online benaderen in het kader van het onderzoek naar verschillende aspecten rond de energietransitie. In totaal hebben 1019 van hen de vragenlijst volledig ingevuld. Het onderzoek heeft een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een afwijkingspercentage van 3,1%.

Week van de Aardwarmte

Dit onderzoek is gepresenteerd tijdens de Week van de Aardwarmte. Meld u hier aan voor de events van vandaag.