Home Events Week van de Aardwarmte 2022 Is de eindgebruiker te overtuigen van nut en noodzaak van (collectieve) duurzame warmte?
Terugblik:

Dialoogtafel: Is de eindgebruiker te overtuigen van nut en noodzaak van (collectieve) duurzame warmte?

Bestuurders, politici en beleidsmakers door het hele land zetten zich keihard in voor het slagen van de energietransitie. Inzet van duurzame warmte, bijvoorbeeld op basis van aardwarmte, kan de warmtevraag in de gebouwde omgeving snel verduurzamen. Maar zijn bewoners als eindgebruiker wel voldoende overtuigd van de nut en noodzaak? En hoe voorkomen we dat door de energie- en warmtetransitie de kloof tussen arm en rijk niet verder toe gaat nemen.

Over deze vraagstukken schoven op 13 september 2022 Anne Marie van Osch – St. Warmtenetwerk / Gemeente Almere, Laetitia Ouillet – Programmamanager Nieuwe Energie voor Groenoord/Schiedam en Bastiaan van Perlo – Beleidsadviseur Woonbond aan voor goed gesprek. EBN presenteerde daarbij relevante uitkomsten uit een nieuw opinieonderzoek.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze sessie een vraag? Neem dan contact op met het aardwarmte team van EBN.

 

Kijk event terug