Home Artikel

Publicatiedatum

Thema's

Soort publicatie

Drilling Portfolio Performance and the Role of Survival Bias in Volume Estimates

(Prestaties van boorportfolio en de rol van overlevingsbias bij volumeschattingen) Door G. Hoetz, M. Ecclestone en V. van der Kraan. Publicatie...

Lees meer